lördag 27 mars 2010

Angående Svensk Adressändrings manipulationer av min adress.

.

Övertorneå den 27 mars 2010


Hej Kia Johansson, Vd i svensk Adressändring.

Större delen av förra året satt jag i politiskt fängelse, i Kolmården, från mars fram till i oktober 2009.
Jag hade då en tidsbegränsad, särskild adressändring, som skickade min post till Kolmården.

Efter att tiden i politiskt fängelse var till ända har Svensk Adressändring bland annat

- fortsatt att skicka min post till Kolmården,
- senare skickat min post till en för mig helt obekant advokatfirma i Stockholm (som hade vänligheten att vidarebefordra posten till mig och informera mig),
- ännu senare återupptagit att skicka posten till Kolmården.

Vilka eventuella andra adresser, än de ovan angivna, som min post kan ha skickats till, är av naturliga skäl obekant för mig.
Det speglar säkert en del människors innersta önskan att min post även fortsättningsvis ska skickas till ett politiskt fängelse.

Till följd av Er oförmåga att sköta Era arbetsuppgifter på ett hedervärt sätt, har jag drabbats av merkostnader, förseningsavgifter, räntor, obefogade utmätningar m.m. Du förstår säkert att jag överväger att så småningom framställa ett skadeståndsyrkande mot Svensk Adressändring.

Men just nu är jag mest intresserad av att få ta del av Din förklaring till hur det har blivit så här med min adress?

Vem har agerat, på vems uppdrag och med vilken avsikt?

Naturligtvis vill jag också ta del av vilka åtgärder Du avser vidta, eller redan vidtagit, för att eventuellt komma till rätta med missförhållandena omkring Svensk Adressändrings hantering av min adress.

Jag hoppas att Du ska visa Dig ha den civila resning som vi skattebetalare förväntar oss att en medarbetare och chef i den offentliga sektorn ska ha, men som de dessvärre numera ofta saknar.

Om Du inte har det, är jag ändå tacksam, om Du har vänligheten att informera mig om vart Ni avser skicka min post den närmaste tiden, så att jag kan kontakta mottagaren och be dem vidarebefordra den till mig.

För Din information publicerar jag detta på min blogg med adress: http://mikaelstyrman.blogspot.com, eftersom jag tycker att det är viktigt att sprida kännedom bland allmänheten om hur den offentliga sektorn i Sverige fungerar respektive inte fungerar och hur den styrs.

Med vänlig hälsning


Mikael Styrman


Kopia för kännedom och eventuell åtgärd:
Regeringen
Infrastrukturminister Åsa Torstensson
103 33 STOCKHOLM

.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det har ju inget att göra med, om han ska sitta på Kolmården med apor. Detta handlar om adressändring inget annat. Jag fick ett uppdrag av en som är synsvag och hade väl inte koll på så mycket p g a detta. Jag skulle försöka klicka, ja det kan ju den som har ögon och fingrar. Men vad i hell ska säpo ha uppgifterna. Va? Till vilken adress Läg nr. Hus nr eller kvarter. Vem som äger lägenheten Lulebo eller en raggare vem äger kåken du ska bo i. Nåja med lite fantasi så. Men vem har bestämt det räcker det inte med gatuadress 2 våningar vänster. Ska de ha uppgifter snart på vem som kommer att vistas i lägenheten och om man har bevakningskamera ? Vilket serienummer på kameran. Nåja jag har ju inget att dölja ifall jag nu flyttar. BH

Anonym sa...

Den tokstollen är väl inte tokig och inte jag helller, en vanlig ändring. Jag menar med detta att det har hänt en del, sen jag flyttade. E- postnummer skulle de ha och mobilnummer. Det är ju inte bara just detta, utan man ska ha alla uppgifter, som jag tycker är märkliga. Jag har själv jobbat statligt och sörvat folk. För 20 år sen var det inte så. Adress borde väl räcka. Misstänksamhetssamhälle på ett sätt. Sen detta att folk hoppar på det minsta en människa har egna åsikter om saken, Byråkrater ska väl ha nåt papper att vända och syna.

Anonym sa...

Mig kostade idioterna på Svensk Adressändring en betalningsanmärkning på 120 000 kr i samband med en företagsförsäljning. Självfallet tar inte Svensk Adressändring något som helst ansvar för det.
Odugliga offentlig anställda kan man inte kräva på ansvar.

Shadow sa...

Hur gick det med allt? fick du något vettigt svar?

Mikael Styrman sa...

Det ska jag redovisa inom kort.