tisdag 18 mars 2014

Inte roligt i Malaysia

.
De flesta länder har, i en värld med begränsade resurser, dominerad av en tro på evig tillväxt, med en ökande befolkning som redan äter på jordens kapital och ödelägger dess miljö, vart och ett sina egna anledningar att inte glädjas särskilt mycket. Malaysierna har sin alldeles egna anledning att inte vara allt för glada.

Det mesta talar idag för att ett Malaysiskt trafikflygplan är i händerna på vad som kan förmodas vara vettlösa psykopater med syfte att hålla världens befolkning i skräck och fruktan. Många väntar med spänning på vem som eventuellt ska få ett med sprängämnen, eller bara en bomb, fullastat flygplan i huvudet.

Om planet slår ned i Ryssland, under sken av att vara ryska befrielserörelsers verk, är det förstås inte bra för relationerna till Ryssland. Och inte heller bra för dem som inte vill se det pågående religionskriget växa till sig.

Om psykopaterna väljer att låta det slå ned i Kina - en ännu till stora delar ganska oexploaterad marknad för krigsmaterial - ger det knappat heller någon anledning till Malaysisk glädje. Det är inte så långt från Kina till Malaysia.

Om psykopaterna väljer att låta bomben gå i USA vet man med stor säkerhet vad som blir följden. Små länder har blivit fullständigt ödelagda för mindre än så i modern tid och nästan undantagslöst av USA.

Och, slutligen, om det blir i Europa, finns det många politiska karriärister som kommer att stå i kö för att få hjälpa USA att ödelägga Malaysia - för att rädda sina egna karriärer.

Som sagt, det finns inte mycket att glädja sig åt i Malaysia idag.

Mutholm tisdag den 18 mars 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: