söndag 5 augusti 2018

Brandlögnerna förföljer sosseriet


Det är jobbigt - men välförtjänt - för sosseriet. På område efter område avslöjas det att man har kört ned landets kompetens i botten. Bland de senaste verksamheterna att flagga är brandbekämpningen. Den katastrofalt illa skötta skogsbranden i Västmanland 2014 visade med all önskvärd tydlighet att vårt brandförsvar är totalt inkompetent - åtminstone när det kommer till skogsbränder.

Då förväntar vi medborgare oss naturligtvis att man skäms och verkligen tar i med krafttag för att göra något åt saken. Men sedan visar bränderna i Älvdalen och Ljusdal i år att dessa lata oduglingar på fyra år inte har gjort ett förbannat piss åt saken.

När Älvdalen-branden bröt ut - och missköttes i vanlig ordning - visade det sig att man skött ammunitionen på skjutfältets område som ett koppel efterblivna och därför inte ens kunde försöka bekämpa branden. Efter ha googlat hos dem som vet bättre och kan sitt jobb, städslade man Skogsstyrelsens folk att göra en kontrollerad motbränning. Men till följd av dårskapens frukter förstörde man i panik 800 hektar av skattebetalarnas skog. Sedan lade man ned alla resurser på att tiga om skogsfolkets kunnande och brandkårens inkompetens. Ingen möda sparades, inklusive våra korrupta massmedia, för att föra folket bakom ljuset.

Det är förbanne mig grovt kriminellt att inte ha lärt brandkåren bekämpa skogsbränder under dessa fyra år ytterligare som förflutit i slöhetens, slapphetens, likgiltighetens och ansvarslöshetens välbetalda tecken. Självfallet borde brandkårerna i utbildningssyfte ha deltagit i hyggesbränningar VARJE sommar sedan dess - under sakkunnig ledning - och inte ledda av brandchefer och låtsasmyndigheten MSB, vilka vad skogsbränder beträffar uppträder som hjälplösa barn som rymt från någon sorts Seppo-hem.

Odugligheten och lögnerna förföljer nationalsocialdemokratin och kommer av allt att döma att fortsätta att hemsöka dem, eftersom de vägrar erkänna sin oduglighet och be sina väljare om ursäkt, för att sedan med raska steg rycka upp brandförsvaret. Medborgarna å sin sida kommer att fortsätta att få sin egendom uppbrunnen. Det är åtminstone i många fall välförtjänt eftersom de ju faktiskt röstat på oduglingarna.

Falun söndagen den 5 augusti 2018
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: