lördag 21 augusti 2010

Är demokrati dravel?

 .

Signaturen ”Peter” har i en kommentar till vår blogg ”Pravda gånger fyra” ifrågasatt vad den bloggens innehåll, eller dravel som han kallar det, har med vård att göra?

Av bloggen framgår, att människor av snart sagt alla åsiktsinriktningar, utom kanske just socialdemokrater, upplever sig censurerade av Norrbottens massmedia som ägs och/eller kontrolleras av den socialdemokratiska maktapparaten.

Redan har censuren legat tung över vårddebatten i Norrbotten i åtminstone ett par månader. Endast undantagsvis släpps kritiska åsikter fram.

Signaturen ”Peter” kallar, som det får förstås, det för dravel att kritisera det faktum att socialdemokratin stryper den fria debatten och menar att det inte heller har med vården att göra.

I sammanhanget förtjänar att påminnas om, att Norrbottens media till stor del är finansierade av Sveriges skattebetalare. Åtminstone Haparanda-Pravda och en Luleå-Pravda erhåller årligen många miljoner i statsstöd av just demokratiskäl, som det heter.

Om en knapp månad är det val. Bland annat till landstinget. I valet ska beslutas vem eller vilka som ska utöva ett avgörande inflytande över hur vården i Norrbottens län ska bedrivas de närmaste fyra åren.

Vi andra, som inte är ledande, eller troende, socialdemokrater menar att det inte är dravel utan demokrati om en levande och ostyrd debatt får förekomma inför ett allmänt val.

Rädda Vården

Mikael Styrman
Anders Mansten.

Inga kommentarer: