söndag 22 augusti 2010

Blott Sverige svenska skurkar har

.


Vi svenskar, åtminstone vi lite äldre, har kunnat skratta åt den brittiska politiska satiren ”Javisst, herr minister” med Nigel Hawthorne som den manipulative statssekretaren Sir Humphrey Appleby och Paul Eddington som den lättmanipulerade ministern Jim Hacker.


Trodde att satir var instruktionsbok

Tyvärr har många anställda i den offentliga sektorn inte sett den som komisk politisk satir, utan istället studerat den som en instruktionsbok.

Senare har vi kunnat se många politiska satirer, både filmer och serier, de flesta från USA. Medan vi vanliga medborgare skrattat eller förfärats av dem har, av allt att döma, många psykopater i den offentliga sektorn studerat dem som en handbok i brott för offentliganställda.


Metoderna som används mot Assange väl etablerade

Jag ser i eftersvallet av våldtäktsanklagelserna mot Wikileaks Julian Assange att man diskuterar olika metoder för att ta sig in i och störa den privata sfären. Att så sker, och kommer att ske, beträffande Assange kan vi hålla för säkert. Metoderna är ju mycket etablerade och används på mycket oviktigare och mindre uppmärksammade fall.


En veckas varsel

Själv blev jag för några år sedan delgiven en stämning till Tingsrätten i Kemi, i Finland, utan att tidigare varken ha varit på förhör eller blivit delgiven misstanke om brott. En vecka fick jag på mig för att skaffa advokat, söka rätt på bevisning i arkiven, förbereda mitt försvar och inställa mig i Tingsrätten. Under rättegången framkom att finska taxeringsintendenten, som det verkar på Svensk begäran, hade kastat bort delar av mitt bokföringsmaterial. Avsikten var att lägga skulden för detta på mig och låsa in mig några år i finskt fängelse. Därmed skulle man slippa en besvärande politisk diskussion i Sverige. Det sket sig eftersom jag kunde visa att jag hade kopia av all bokföring och även hade informerat finska skattemyndigheten om att det fanns kopior. Jag blev ändå dömd till ett kortare straff, som dock senare undanröjdes av Hovrätten i Rovaniemi. Så fungerade den grova organiserade offentliga brottslighetens internationella kontakter i mitt obetydliga fall. Det ger onekligen vissa insikter i vad Julian Assange har att vänta sig.


Systematiskt adresstrul

Till exempel har jag själv råkat ut för att Svensk Adressändring, sedan min tillfälliga adressändring upphörde att gälla den 11 september 2009, fortsätter att skicka min post till det politiska fängelset i Kolmården. De vägrar dessutom att rätta det. Följden blir att fakturor, deklarationsblanketter, inkomstuppgifter, försäkringsbrev och allehanda övriga officiella handlingar hamnar på avvägar, aldrig kommer fram, med svåröverskådliga konsekvenser. Många räkningar blir till exempel restförda på grund av detta.  Bilar blir oskattade. Egendom blir oförsäkrad osv.

Sen är det förstås en viktig symbolhandling. Budskapet är, att vi gör hur vi vill med dig. Vi låser in dig om vi vill. Vi låser snart in dig igen.


Politiskt styrd folkbokföring

Före förra valet flyttade jag en tid, till en slags inrikes exil, för att komma ifrån de kriminella domstolarna i norr. Den adressändringen verkställde skattemyndigheten inte, på helt godtyckliga grunder, för att hålla mig kvar inom de politiskt ”pålitliga” domstolarnas upptagningsområde. Sedan, inför valet, när det inte längre var min mening att vara skriven på annan ort, då plötsligt dög det. Då tvångsskrev man mig plötsligt på den adress som jag inte längre bodde på . Förmodligen för att jag inte skulle kunna delta i valet i Norrbotten.


Godtyckligt indraget flygcertifikat

När jag dömdes till politiskt fängelse drog man in mitt flygcertifikat trots att myndighetens egen praxis visade att det var fel. Man omprövade inför hotet att förvaltningsdomstolen skulle ändrat beslutet. Men det kostade mig över femtiotusen i rättegångskostnader. Det är sannolikt mer böter än man får för ett mord. Vi har ett system där riktiga brottslingar på våra myndigheter får orsaka befolkningen stor ekonomisk och annan skada utan att vare sig avskedas, straffas eller behöva ersätta den skada man vållar.


Blott Sverige svenska skurkar har

Grov kriminalitet i den offentliga förvaltningen, som inte blir utredd eller straffad, är ju inte på något sätt förbehållen USA. Det har vi vår beskärda del av här också. En liten skillnad finns dock. Den amerikanska kriminaliteten riktar sig främst mot utlänningar. Den svenska riktar sig mot den egna befolkningen.


Övertorneå söndagen den 22 augusti 2010

Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: