söndag 22 augusti 2010

Komprometteringen av Julian Assange

.

USA har nu under en längre tid farit fram ute i världen som en mobbare på en skolgård. De kuvade kamraterna kan inte nog ivrigt hjälpa till att mobba – delvis av rädsla för att själva bli mobbade. 


Sparka på mössan

Men som det är med mobbares framfart, så är det även med USA:s härjande runt om i världen. Med det vill jag säga, att när någon väl satt sig till motvärn och fällt mobbaren förändras bilden. Då kan mobbarens tidigare medhjälpare inte nog ivrigt komma fram och sparka på mobbarens mössa och ta starkt avstånd från mobbandet som de ”egentligen aldrig ville vara delaktiga i”.


När maktens förtrollning bryts

Det här vet naturligtvis många skrupelfria individer utan rättsmedvetande i den amerikanska förvaltningen. När väl maktens förtrollning bryts, riskerar de att stå oskyddade mot önskemål om hämnd, från människor runt om i världen. Människor som fått nära och kära godtyckligt mördade eller stympade eller sina liv och sina länder slagna i spillror på annat sätt. De skyldiga vet, att deras förehavanden kommer att granskas. Jag ska återkomma till detta och vad det för med sig.


Barfotakrigare

Det visar sig nu att den forna supermakten inte ens klarar sig mot barfotakrigare trots världens i särklass dyraste försvarsmakt. Man skulle därför vilja bränna upp ännu mer pengar på försvaret. Samtidigt närmar sig ett skuldtyngt USA med fast kurs ett ekonomiskt sammanbrott. I ett sådant läge kan man förstå att många, i de försvars- och underrättelserelaterade delarna av den offentliga sektorn, inte vill ha någon uppmärksamhet på vad man ägnat, och ägnar, sig åt och som eskalerat sedan Nine-Eleven.


Komprometterande självklart

Att Wikileaks Julian Assange skulle komma att komprometteras på ett eller annat sätt var näst intill självklart. Däremot var det en överraskning, åtminstone för mig, att det skulle börja så snart i Sverige. Men om åtgärden att anklaga honom för våldtäkt och ofredande är ett sätt att försöka skrämma Wikileaks blir den begriplig. Anklagelserna kommer mellan publiceringen av den första och publiceringen av den aviserade andra gruppen av Afghanistan-dokument.

Det förefaller inte sannolikt att Assange skulle ha så lite att bekymra sig för att han skulle utsätta sig för ett våldtäkts- och ofredandemål.


Besvärat Sverige

Egentligen borde det inte heller ha varit någon överraskning att det sker i Sverige. Det har varit ganska tydligt menar jag, att det offentliga Sverige har varit mycket besvärat av att Wikileaks söker skydd i Sverige mot den amerikanska offentliga förvaltningen. Kunde man skulle man nog stoppa det eller helst be Wikileaks be om skydd av någon annan nation.


Servilt Sverige

Sveriges självständighet visavi USA är inte precis strålande om man studerar vår nära historia. Vi har trupp i Afghanistan som hjälper till. Men ingen verkar veta eller vilja säga vad man egentligen hjälper till med eller vilken nytta man eventuellt gör.


Olaglig utlämning till CIA

Om man går tillbaka några år överlämnade Sverige, på godtyckliga grunder och olagligt, genom dåvarande utrikesministern Anna Lindh, justitieminister Tomas Bodström och statsminister Göran Persson, egyptierna Ahmed Agiza och Muhammed al Zery till CIA på Bromma flygplats.


Nästan treårig mörkläggning

Utlämningen skedde i december 2001. Svenska myndigheter och media teg om detta tills Kalla Fakta avslöjade det i maj 2004.

Vid utlämningen försågs Agiza och al Zery med blöjor, huva över ansiktet, hängdes upp i taket i flygplanet och torterades på väg till Egypten. De överlämnades av CIA till Egypten för fängslande och åratal av tortyr utan att ställas inför rätta.


Pol-Pot-inspirerad ”reformering”

Anna Lindh är numera död. Hon blev möjligen ett – av många - offer för den av socialdemokratin med Pol-Pot-inspirerade metoder ”reformerade” psykvården som för övrigt hade hennes man, Bo Holmberg, som också är död numera, som ordförande för psykiatriutredningen.


Utbredd servilitet

Men den svenska socialdemokratin är på intet sätt ensam om att ha en ryggradslös hållning visavi amerikanska oegentligheter.  Jag röjer säkert inga statshemligheter om jag säger att det finns högt uppsatta svenskar som skulle vara beredda att själva följa med på ett sådant där CIA-plan, med huva över huvudet, låta sig bli upphängda från taket och till och med bli påsatta om amerikanarna så ville. Det skulle möjligen vara med undantag för det där med tortyren då – ifall den blir för hårdhänt.


Avslöjar kriminalitet

De här frågorna får lätt slagsida. Många tenderar att glida iväg i uppfattning med tiden till att betrakta det som om Wikileaks ägnar sig åt någon sorts brottslig eller moraliskt förkastlig handling. Som om man framförde ogrundade beskyllningar.

Vad Wikileaks gör är ju snarare att för allmänheten göra känt vad USA:s och andra länders förvaltningar egentligen ägnar sig åt och vill mörklägga. Förvaltningarna störs av detta, väl medvetna om att de ägnar sig åt verksamheter som inte är rumsrena, som folket, om det ägde kännedom om dem, skulle fördöma och som i många fall är tydligt brottsliga och ska beivras.


Förestående sammanbrott

Mycket talar för att främst USA, men även resten av världen står inför en djup och troligen också långvarig lågkonjunktur med trolig deflation. I-världens politiker har snart använt alla konjunkturreglerande verktyg man har i verktygslådan för att mildra en lågkonjunktur med. Varför har man använt dem? För att mildra lågkonjunkturen? – Nej, för att försöka köpa kvar högkonjunkturen.


Sovjets fall tog två år

Utåt syns ännu inte så mycket av USA:s inledda sammanbrott. Av vår närhistoria vet vi att det bara tog två år från de första för allmänheten synliga tecknen tills Sovjetunionens sammanbrott var ett faktum. Under sammanbrottet skedde en omfattande plundring av statliga tillgångar. Det är ett rimligt antagande att tecknen på sammanbrott syns tydligare inifrån statsapparaten.


Pågående plundring?

Man är nog inte heller helt fel ute om man antar att den plundring som föregick Sovjetunionens sammanbrott kommer att ske även i USA. Möjligen pågår den redan i USA:s omfattande och yviga hemliga verksamhet. Ett svåröverskådligt antal psykopater har anledning att rensa i arkiven och få sig själva att försvinna tillsammans med ansenliga summor skattemedel innan barfotakrigarna kommer och söker efter dem.


Brott mot mänskligheten

Amerikanska krigsförbrytare har hittills klarat sig från krav på att ställa dem inför rätta på grund av USA:s övermakt. Efter ett amerikanskt sammanbrott är det sannolikt att krav kommer att resas på många håll i världen. Krav som syftar till att de ska ställas inför internationell domstol för brott mot mänskligheten.


Ingen går säker

Det ger sig självt att om man kan använda amerikanska civilflygplan, i USA, till att meja ned amerikanska skyskrapor med, då kan man också identifiera och söka rätt på de grövsta internationella brottslingarna i den amerikanska förvaltningen – om man vill. Om man inte tycker att det främjar ens egen sak och skadar USA mer om man låter dem hållas.


Nationell amerikansk oduglighet

Det är ett betydande mått på det amerikanska folkets oduglighet att det inte kan ta itu med sin offentliga organiserade brottslighet själva. De duger till att äta ihjäl sig men de duger inte till att hålla sina brottslingar inom det egna rikets gränser eller ställa dem inför rätta.


Beredda att gå långt

Det ger sig självt att sådana människor upplever Wikileaks och Julian Assange som ett stort hot och är beredda att gå igenom stora svårigheter för att komma åt dem. De åtalspunkter som deras jakt på Assange & Co eventuellt föranleder blir knappast värre än de som de redan riskerar att konfronteras med.


Var observanta

Vi bör vara uppmärksamma på vilka av våra landsmän som går de amerikanska psykopaternas ärenden. Det är uppgifter som kommer väl till pass nu när vi har att städa i vår egen grova offentliga brottslighet. Även om USA:s offentliga internationella brottslighet vida överträffar den svenska har vi ändå vår egen dynghög att släpa till marknaden.


Övertorneå söndagen den 22 augusti 2010

Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: