söndag 27 oktober 2013

Drönarna och ansvaret

.
Svenskarna, folket, företagen, myndigheter och olika offentliga institutioner spenderar miljarder för att kunna vara effektiva och internationellt konkurrenskraftiga. Ett viktigt inslag är att med bevarad personlig integritet, trygga företagshemligheter och säkerställd sekretess kunna använda sig av moderna kommunikationer såsom telefon, mobiltelefon, sms, telefax och e-post. Att det lyckas är helt nödvändigt för att vi inte åter ska hamna i Fattig-Sverige.

För att bland annat kunna kommunicera utan risk för allvarlig ekonomisk eller personlig skada betalar vi världens högsta skatter. I utbyte mot världens högsta skatter ska vi få fungerande polis, åklagarmyndighet, rättsväsende och en riksdag och regering som försvarar folkets och nationens intressen. En sak som de förväntas leverera i utbyte mot dessa skatter är att gripa, fängsla och/eller kasta ut utländska brottslingar som förgriper sig mot det svenska folkets rätt att kommunicera tryggt.

Istället har vi fått en polis som kuskar och gömmer lik åt maffian, en åklagarmyndighet som hjälper högt uppsatta brottslingar att komma undan mord och andra grova brott, ett rättsväsende som är den organiserade offentliga brottslighetens hantlangare när privata företag ska stjälas - som Ekfors-bolagen exempelvis - samt en riksdag och regering som istället för att sköta sina uppdrag bara ser till personliga fördelar och sticker svansen mellan benen när ansvar ska tas. Istället för att förhindra integritetsbrott hjälper de utländska brottslingar att plundra svenska intressen.

Konfronterad med sin egen undfallenhet visavi United Stasi of Americas grova kränkningar av snart sagt alla rättigheter man kan tänka sig, sin egen medverkan genom fastställande av kriminell och integritetskränkande lagstiftning, glider våra riksdagsmän och regeringsledamöter överlägset och maktfullkomligt undan. Som vår utrikesminister exempelvis som blåljugande i TV vill få oss vanliga dödliga att tro att det är problemfritt att de inte sköter sina jobb, utan istället bara tillfredsställer egna exhibitionistiska drifter. Som om det inte gör något att vi svenskar snart inte kan kommunicera på något sätt utan att brottslingar tappar av all känslig information.

Jag har svårt att finna ord för dessa drönare och deras närmast totala egennyttighet och ryggradslöshet, men epitetet ”sluskar” känns möjligen inte helt fel.

Övertorneå söndagen den 27 oktober 2013
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: