torsdag 17 oktober 2013

Ett embryo till en Anti-Bankster-lag?

.
Media har rapporterat om att Regeringen har lagt ett förslag om att begränsa långivarens rätt att säga upp lån i förtid.

Kanske har vi fått ett embryo till en Anti-Bankster-lag?

Om det nu inte, i vanlig ordning, blir så urvattnat, tandlöst, fritt från sanktioner och kopplat till för låntagaren omöjliga beviskrav, att det bara blir en betydelselös floskel. En nullitet som våra banksters, med det kriminella politiska slöddrets hjälp, med vilka de samarbetar, glatt tutande kör runt och fortsätter som vanligt - med rövarbankirmetoder a la 1700-talet.

Lagförslaget är förstås en motsättning i sig. Visst vill våra makthavare bygga ett bra samhälle. Men å andra sidan vill man inte begränsa sina möjligheter till maktutövning med banksterväldets stöd. Då skulle man ju inte kunna göra plundringsräder som den mot Ekfors Kraft. Och hur ska man då veta säkert att man ska kunna skydda de bröder som plundrar exempelvis Telia och Vattenfall - om man inte kan få död på de exempel som genom sin blotta existens röjer att korruptionen finns, och blomstrar, i det offentliga fögderiet?

Stockholm torsdagen den 17 oktober 2013
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: