fredag 13 juni 2014

De oantastliga

.
JO kritiserar Göteborgspolisens uppseendeväckande brutala hemfridsbrott och gryningsräd hos några muslimska familjer för några år sedan. Insatsen var som hämtad ur en amerikansk actionrulle av det sämre slaget. Göteborgspolisen, i ett tillstånd av akut terrornoja, bar sig åt som Hitlers SA-trupper. Men inget ansvar har utmätts, inget avståndstagande, ingen ursäkt, trots den långa tidsutdräkten.

Den riktigt stora skandalen är inte att polisen bar sig åt som svin mot oskyldiga människor, helt i onödan. Den riktigt stora skandalen är hur illa polisen, rättsväsendet och politiken skött saken i efterhand. Det är inte ägnat att öka förtroendet för inblandade aktörer. Polisen får inte bli en uppsamlingsplats för straffriförklarade psykopater vilket den blir om detta får vara normen.

Södertälje fredagen den 13 juni 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: