tisdag 3 juni 2014

Oduglig trafikövervakning skapar aggressivitet

.
Nyheterna uppmärksammar aggressiviteten i trafiken idag. Det kan säkert vara på sin plats att uppmärksamma den. Men det verkar som om man inte ser skogen för alla träden.

Jag har under senare år kört en del i Tyskland där trafiken flyter på Autobahn. Snabbt och effektivt. Långsammare trafik till höger och snabbare längre till vänster med hyggligt disciplinerade, kunniga och uppmärksamma trafikanter.

Jämfört med situationen i Tyskland ser svenska motorvägar ut som som om kringvandrande nomader slagit läger på vägen. Lika långsam, eller lika snabb om man så vill, trafik i alla filer. Inte sällan med  den långsammaste pratande i telefon i omkörningsfilen, på gränsen av sin simultanförmåga, helt omedveten av omvärlden och tvingande sina medtrafikanter att köra om till höger.

Varför blir det så här? Förmodligen därför att trafikpolis och körkortsutbildare drabbats av samma oduglighet som tycks gälla inom exempelvis järnvägen och väghållningen. Fokus har sedan länge legat på att hålla nere hastigheterna och använda skattemedel till att försämra framkomligheten på vägarna. Medvetet eller omedvetet har följden blivit att den telefonpratande bromsklossen i omkörningsfilen har blivit normen och att alla som behöver ta sig fram längs vägarna måste anpassa sig till den som har minst bråttom - eller köra om till höger. Men då bli stämplad som ”aggressiv”.

Vägarna har blivit ett redskap till förströelse för människor som inte arbetar och inte behöver ta sig fram någonstans.

Vad som händer är, med andra ord,  att den dysfunktionella trafikpolisen bötfäller obetydliga fortkörare, håller drönare som i onödan gör vägarna oframkomliga om ryggen och därmed odlar anarki och aggressivitet på vägarna. Polisen skyller med andra ord, i vanlig ordning, sin egen oduglighet på andra.

Södertälje tisdagen den 3 juni 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: