onsdag 8 oktober 2008

Angående Högsta Domstolens senaste rättsövergrepp

.

Johan Munck har tjänat den svenska regeringsmakten, och politikens ambitioner, och har därvid satt medborgarnas behov av rättssäkerhet på undantag, i 34 år. Mellan 1974 och 1987 har han varit sakkunnig i Justitiedepartementet, departementsråd och rättschef. Sedan 1988 finns Munck i Högsta Domstolen. Munck är ett levande exempel på den snedrekrytering som under senare tid eskalerat och som lett till att, erkänt visavi den politiska makten servila, jurister som varit verksamma inom den politiska administrationen, är överrepresenterade bland landets högsta domare.


Valarbetet inlett

Eftersom Munck är Högsta Domstolens ordförande och är ansvarig för den, bland annat av mig kritiserade, politiserade omprövningen av bokföringsbrottsbegreppet, efter vilken det blev brottsligt att lämna in årsredovisning försenat, oavsett skäl, är det lätt att inse, att inget annat justitieråd velat ta i detta ärende ens med tång. Man behöver inte vara någon större krutuppfinnare för att räkna ut, att den erkänt servile Munck har känt av betydande politiskt tryck, att se till att inte jag går lös inför nästa val.


Rättssäkerheten urvattnas

Det här beslutet att inte bevilja prövningstillstånd är annars inte så förvånande. Nästan ingen beviljas prövningstillstånd i Sverige, trots många uppenbart felaktiga domslut i underinstanserna. Den rådande riktningen för rättsväsendets utveckling är tyvärr att det kommer att bli ännu svårare att få felaktiga domar ändrade och krävas prövningstillstånd på ett tidigare stadium.


Nyanserna förloras

Det överklagade domslutet innebär att jag blivit dömd för grovt bokföringsbrott, för att jag, efter en nazilik förföljelse från den nationalsozialdemokratiska maktapparaten, lämnat in felfria deklarationer för sent, vilket enligt lagen och förarbetena till lagen inte är brottsligt. Vad blir det då kvar att ta till mot grova skattebrottslingar, sådana som begår riktiga brott?

Domsluten i såväl Tingsrätt som Hovrätt innebär en glidning i lagtolkningen som skadar rättssäkerheten. Ordens och termernas betydelse urvattnas och lagtolkningen blir svart-vit. Skyldig blir oavsett ”brottets” svårighetsgrad grovt brott. Oskyldig kan med denna lagtolkning dessvärre också bli skyldig – till och med till grovt brott. Att det blir så här beror på den kompetensmässiga urvattningen av domstolarna i kombination med den ökande politiseringen av dem.


Staten undergrävs

Den rådande utvecklingen verkar undergrävande för den svenska staten som tar ut världens högsta skatter men levererar allt färre av de nyttigheter som medborgarna betalar skatt för. Allt fler statsanställda tjänar numera i första hand politiken, i andra hand sig själva och inte förrän i tredje hand skattebetalarna.


Kampen har bara börjat

Jag sällar mig till den redan långa, och stadigt växande listan, av godtyckligt och politiskt dömda personer, i den i dubbel bemärkelse sönderfallande nationalsozialdemokratiska diktaturen Sverige, med resterna av det i hög grad, av kriminella medarbetare infekterade rättsväsende, som nationalsozialdemokratin lämnat efter sig. Mitt arbete, för att freda min familj samt mina och familjens företag mot politisk korruption och maktmissbruk, har bara börjat.


Muncks eftermäle

Johan Munck å sin sida tillförsäkrar sig ett historiskt eftermäle, innebärande att han blir för Sveriges Högsta Domstol det George W Bush blir för det amerikanska presidentämbetet – sämst och mest korrumperad av alla hittills.

.

14 kommentarer:

Andreas sa...

Bara en stilla undran, vem är det som har stulit helikoptern som omnämns på den smakfulla skyllten som sitter i Övertorneå centrum?

gunnar sa...

Jag jublar varje gång motbjudande girigbukar, som du, sätts bakom lås och bom. Tänka sig att även förmögna människor kan fängslas - vi förstår att du känner dig kränkt, lille vän... Du kan ju ta dig fram överallt annars med pengar, men här var det plötsligt stopp. Förstår att det kommer som en chock.

Mikael Styrman sa...

Till Andreas:

Vattenfall Gestapo Kraft har gjort flera försök!

Mikael Styrman sa...

Till Gunnar:

Vad kul att Du är uppåt. Att få glädja en medmänniska är inte det sämsta.

Att döma av Din uppfattning om mina karaktärsegenskaper kanske Du har hamnat i dåligt sällskap.

Maffian har satt in stora resurser på att förfölja oss. Fotfolket som utfört smutsjobbet har mått rejält illa i ett halvår. De vet ju att de ganska enkelt och snabbt offras och faller fritt när sanningen närmar sig höjdarna.

Om man ska få skurkarna att delta i fler maffiainsatser måste man naturligtvis låsa in mig för att försöka sopa igen spåren och ge ett sken av laglighet åt hela expeditionen.

Jag blir inte den första politiska fången i det här landet. Kanske inte den sista heller.

Snarare än chockad får man väl känna sig smickrad över att en så stor och mäktig(?) maktapparat ägnar min ringa person så mycken uppmärksamhet.

Ännu har den organiserade brottsligheten makt att låsa in oskyldigt folk, men vi får väl se hur länge…

Shadow sa...

Hur ska du fördriva tiden på den fina (öppna)anstalt du skickas till som politisk fånge?

Mikael Styrman sa...

Det blir nog mycket politiskt arbete – något som jag knappt haft tid att ägna mig åt hittills, trots ett stort samhällsintresse.

Vi går emot en händelserik tid.

Sosseriets ineffektiva och överadministrerade offentliga verksamhet bryter samman nu, den ena efter den andra. Snart kan ingen verksamhet upprätthållas. Bara pissviktiga (s)-märkta administratörer överallt. Alla är chefer. Ingen utför längre det arbete som rättfärdigar deras existens. Alla är kompisar och släkt, så ingen av dem kan sägas upp…

Anonym sa...

Det är lätt att sitta på bloggen och raljera. Modern forskning och studier sedan första världskriget har tydligt påvisat att människor som blir frihetsberövade förr eller senare hamnar i en mycket djup kris där tillvarons grundstenar ifrågasätts.

Det mänskliga beteendet är någonting som alla har inbyggt och inte går att påverka. Däremot kan yttre omständigheter såsom skilsmässor, frihetsberövanden och situationer i krig på allvar leda till att det egna jaget ifrågasätts.

Den som är intresserad av ämnet ifråga kan lätt läsa mera i ämnet inom facklitteraturen och att titta på de studier som finns gjorda.

Shadow sa...

Kom på en fråga till, har ju hört prat om att du ska skriva nån bok? Ska du ägna en del av tiden till det? (har ju hänt tidigare i historien att fångar skrivit böcker)...

Mikael Styrman sa...

Kloka ord. Bakom det här finns naturligtvis en förståelse för att ett rättsövergrepp alltid är en terrorhandling. Precis som den terror som jag och min familj i åratal blivit utsatta för under processen hit fram också är det.

Att det är en terrorhandling innebär dock inte att den som blir utsatt för den har skyldighet att gå under. Det innebär inte heller att system som är beroende av maktmissbruk och terror för sin överlevnad är eviga.

Samhällssystem som är uppbyggda kring korruption och terror av olika grad är benägna att förgöra sig själva. De släpper fram folk till makt som i andra samhällssystem på sin höjd skulle lyckas bli hamnbusar.

Korruption, nepotism och maktmissbruk eller terror för oduglingar till makten. Det behöver man inte vara i tvivelsmål om när man ser sig om i vårt samhälle. Efter 70 års korporativ terror håller hela landet på att förvandlas till ett Seppo-hem.

Vad jag orkar ta emot, och inte orkar ta emot, det vet jag lika lite i förväg som någon annan. Det känns emellertid inte som om jag är predestinerad till självömkan. Missförhållanden är till för att ändras på och terrorn kan vara en utmärkt katalysator.

Mikael Styrman sa...

Svar till Shadow:

Jag har ju vuxit upp i ett företagarhem i ett socialistland. Genom att sosseriet trakasserade min far till en burn-out, innan termen hade slagit igenom riktigt, fick jag bli företagsledare redan i unga år och har hunnit vara återförsäljare till ett statligt monopol i en socialistdiktatur längre tid än de flesta.

Det gör att jag har en rik historia att berätta, som jag annars skulle ha svårt att finna tid till. Många som har mycket att göra och får vara med om mycket i sina liv, hinner bli senila innan de får tid att sätta sig ned och skriva, eller dör överraskande.

Möjligen kan en tid i politiskt fängelse ge tid för att skriva. Jag vill dock inte låsa upp mig för det, utan nöjer mig med att konstatera, att det finns en sådan möjlighet.

Mer angeläget än att syssla med det förflutna är att istället dra sitt strå till stacken, för att skeppa iväg det politiska slöddret från deras maktpositioner, för att vi alla ska få en bättre framtid.
Om detta kan samverka, så att en bok kan bidra till att sprida en insikt hos en bredare allmänhet om vad som pågår i Sverige i det fördolda, blir det intressantare med en bok.

Shadow sa...

Okej, jag kommer att fortsätta hoppas på en bok :) skulle köpa den utan tvekan

Anonym sa...

Vem fan är större terrorist än du du tiloch med gräver ifattiga pensionärer fickor för att tillgodose dina hutlösa nätavgifter och sen skrämma i väg resten av företagen i tornedalen

Mikael Styrman sa...

Se mitt svar i separat blogg med rubriken ”Harpesten”.

Dave sa...

Läser din blogg så ofta jag kommer åt. Har lika roligt varje gång åt dina träffsäkra analyser över IKEA, Elmarknadens funktion,sossepolitiker m.m. Det här med att skriva en bok som politisk fånge, vad skall du kalla den ? "Mein Kampf" har ju använts en gång redan...:)