lördag 11 oktober 2008

Silverarken

.

Frälsarna kommer

Många norrlandskommuner har det kämpigt med lokala arbetstillfällen. Det gör att de med jämna mellanrum hemsöks av ”frälsare” från våra storstäder. Det finns en risk när man tror allt för mycket på de välkammade slipsnissarna som kommer utsocknes ifrån. Det handlar nästan alltid om stora grejor som ska lösa alla kommunens problem på en gång. Som från ett trollspö. Allt för ofta vräker norrlandskommunerna pengar över dem och så drar de kort därefter iväg. Små lokala företag som skulle kunna utvecklas långsamt till uthålliga stationära företag motarbetas samtidigt med viss systematik.


Marken stulen

Gruvprospektörer från hela världen härjar i Sverige för att nationalsozialdemokraterna har stulit all mark utom ytskiktet från markägarna. Det värsta som kan hända en markägare kan faktiskt vara att det blir en gruva på hans mark. Då stjäl man resten också och tycker att han ska vara tacksam. Det kan vara något att tänka på nästa gång som gruvprospektörerna springer på ens mark.


Spekulationer som betalas av skattebetalarna

De nu pågående prospekteringarna drivs av råvaruspekulationer som George W Bush verkar vara inne på att låta de amerikanska skattebetalarna betala. Flera av redan gjorda investeringar visar sig redan vara misslyckade. Vissa kommer sannolikt inte att öppna. Pågående investeringar avbryts. Andra får inte finansiering på grund av världsläget. Första steget är att man skjuter upp investeringen. En del av de som får finansiering, om någon, går i putten när råvarububblan spricker.

När råvarupriserna normaliseras hamnar nyöppnade gruvor som har stora infrastrukturella kostnader i en omöjlig konkurrenssituation mot redan etablerade gruvor som har betalat sin infrastruktur redan tidigare.

- Vi borde sluta hoppas på Silverarken – låt de lokala småföretagen utvecklas istället!

Jag menar inte, att man inte ska försöka etablera gruvor men man bör vara jordnära när man bedömer förutsättningarna. Ingen är betjänt av att man drar igång en gruva som inte kan förväntas överleva på egna ben. Det blir bara ännu en börda för bygden, som gör det ännu svårare att komma upp ur gropen.

.

1 kommentar:

Shadow sa...

Ville bara säga att du har några klara och tydliga poänger i denna blogg, och visst får det en att tänka efter.