onsdag 22 oktober 2008

Cosa Nostra verksamt i fel land?

.

Nord Pool dyker…

Som sig bör, när konjunkturen vänder nedåt och efterfrågan på el avtar kraftigt, har priset på ”börsen” Nordpool fallit kraftigt, hittills från 65 öre till 50 öre per kWh.


…och då går kärnkraften sönder.

Då infinner sig, som vanligt, besked, lika punktligt som en buss på tidtabell, om att ett eller två kärnkraftverk måste tas ur drift eftersom man funnit sprickor i styrstavarna. Sådär fungerade det förr med sågverken. De brann som fnöske under lågkonjunktur men aldrig i högkonjunktur.


Vattenfall- och Fortumshow

Vi har förstått att elpriserna måste hållas uppe på grund av de svårigheter som Vattenfall försatt sig i på den tyska marknaden. Ändå torde de förblekna jämfört med de problem som Mikael Lillius försatt Fortum i på den ryska marknaden. Någon, eller något, oklart vad, har satt i huvudet på nämnda Lillius att det är en uppgift för finska skattebetalarnas kraftbolag, att rusta upp el- och fjärrvärmeförsörjningen bakom Ural, i Chelyabinsktrakten, bortanför Ekaterinburg där Tsar Nikolaj II och hans familj mördades av socialdemokraterna den 17 juli 1918.


Territorial Generating Company N:o 10.

Fortums sjöslag är beryktade och kraftbolaget TGC-10 (Territorial Generating Company N:o 10), bakom Ural, skulle väl passa Fortums styrelse utmärkt. Där torde ju finnas såväl kompisar som inte spottar i glaset som flickor som inte säger nej. Numera tyder det mesta på, att det bara blir dessa senare kvar, förutom renoveringskostnaderna, eftersom de 2,7 Miljarder Euro (!) som Fortum betalade nu smälter bort i allt raskare takt i den ryska härdsmältan.


Finsk Fortum- och bankstödslag?

Det kunde ha varit en angelägenhet för någon annan vilka Lillius incitament varit, om det inte hade varit för att allting nu tyder på, att det blir de finska skattebetalarna och de svenska och finska elabonnenterna som ska betala kalaset. Fortums skuldbörda är sådan, att det torde finnas anledning för den Finska regeringen att ta förhållandena inom Fortum i beaktande, när man utformar en eventuell finsk bankgaranti. Kanske kunde det heta ”Fortum- och bankstödslag”? Hur en sådan ska vara förenlig med EU:s stolta propåer om fri handel och konkurrens återstår att se.Väcker många frågor.

Många frågor infinner sig osökt: Hur mycket har Fortum slarvat bort på affären? Hur kommer Fortum att kunna hantera sin skenande skuldbörda? Är det rimligt att Nordens elabonnenter med hjälp av bedrägerierna kring de ”felbehäftade” kärnkraftverken ska betala Lillius nota? Lillius har varit generös med bonus gentemot sig själv och andra Fortumchefer – har de finska skattebetalarna fått valuta för sin bonus? Vilka var Mikael Lillius incitament för TGC-10-affären? Är det ryska maffian som styr Fortum nu?


Cosa Nostra i fel bransch och fel land.

Och Cosa Nostra, de stackarna, kämpar med den italienska rättvisan, när de kunde lett statliga kraftbolag i Norden i godan ro, helt obesvärad av ens någon ansats till rättsväsende…

.

2 kommentarer:

Shadow sa...

Vill bara påpeka att detta var ännu en läsvärd blogg :) keep it up :)

Kronos sa...

Håller med shadow, mycket läsvärt :)