fredag 14 april 2017

Hur många flyktingar drunknar på Medelhavet?

.
Under den tid som förflutit medan jag avhållit mig från bloggande har många intressanta frågor passerat revy och sedan förpassats till floden Lethe. Eller som man också kan uttrycka saken: dagens nyheter är dagens nyheter och imorgon slår vi in fisk i dem.

Vissa saker som utspelat sig förtjänar dock att återkallas till vårt medvetande, gudinnan Lethe till trots. Bland annat kan nämnas den indignationsstorm som rasade för en tid sedan om de många flyktingar som drunknar i Medelhavet. Många media uppmärksammade saken. Siffran som angavs för år 2016 var 5.000. Det föranledde exempelvis kolumnisten Wolfgang Hansson att i Aftonbladet ställa frågan: Hur många fler drunknade flyktingar tål Europa?

Men hur mycket är det egentligen? För att kunna förstå siffran måste man sätta in den i rätt sammanhang. Afrika anses, enligt Wikipedia, ha en folkmängd uppgående till 1,216 Miljarder. En betryggande majoritet av Afrikas befolkning torde rimligen bo söder om Sahara. Där är medellivslängden under 60 år. En viktig faktor i sammanhanget är hög barnadödlighet som håller nere medellivslängden. Om man antar att medellivslängden för hela Afrika är 60 år innebär det att 20.266.667 (tjugomiljoner tvåhundrasextiosextusen sexhundrasextiosju) afrikaner dör årligen. Den andel av den så kallade naturliga avgången som drunknar i Medelhavet utgör således bara två tiotusendelar av den naturliga avgången.

Hur kan många förment godhjärtade människor uppröras av att 5.000 afrikaner drunknar i Medelhavet årligen och samtidigt förhålla sig helt kallsinniga till de övriga 20.261.667 afrikaner som också dör varje år, många i späd ålder?

Det må vara att ställa frågan på sin spets, men det bör ske. Är det så enkelt som att över 20 miljoner afrikaner gärna får dö, och gärna i förtid, bara de inte gör det i Medelhavet och förstör de många förment godhjärtades semesterfrid?

Södertälje långfredagen den 14 april 2017
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: