lördag 15 april 2017

Mysteriet Zaida Catalán

.
För en tid sedan försvann den tidigare MP-politikern Zaida Catalán i Kongo. Samtidigt försvann även en amerikansk manlig kollega. Något senare återfanns de mördade. Inte alls förvånande mot bakgrund av vad som återkommande utspelar sig i Kongo. Ändå är det ett mysterium.

Vari består mysteriet?

Vad fick en ung tilldragande kvinna att söka sig till Kongo för att där färdas nästan ensam, med inget eller obetydligt beskydd, trots vad där hela tiden förekommer? Kan en samhällsintresserad och engagerad person som Zaida Catalán ha varit ovetande om situationen där? Naturligtvis inte. Vad skulle hon i så fall haft för anledning att söka sig dit? Mysteriet består i att hon synes ha varit införstådd med de kongolesiska problemen, inte minst för kvinnor, men så vitt framkommit ändå agerat ungefär som hon skulle ha gjort hemma.

Jag kan ta till mig att en viss ungdomlig osårbarhetskänsla och ett brinnande intresse kan ha fördunklat omdömet. Men fanns det inte erfaret och klokare folk i organisationen och i hennes närhet som hade kunnat styra upp situationen? Omständigheterna kring hennes död, såvitt de har berättats för oss, ger närmast vid handen att FN:s organisation i Kongo är mer lojal med kongolesiska våldsverkare än med FN:s organisation och personal.

Det är i och för sig inte konstigt om FN inte står så högt i kurs i Afrika. Särskilt inte mot bakgrund av vad som framkommit om hur FN:s ”fredsbevarande” trupper behandlar lokalbefolkningen. FN:s och Jan Eliassons sätt att behandla visselblåsaren Anders Kompass har inte heller precis höjt FN:s anseende.

Det har inte hittills framkommit något i offentligheten som talar för att Zaida och hennes kollega bortförts av FN-personal. Men det är inte så lätt att veta om det beror på att de inte varit inblandade eller om det beror på att FN har fått bukt med visselblåsarna? FN:s behandling av de fall Anders Kompass gläntade till talar inte för att vi någonsin kommer att få veta vad som hände Zaida Catalán och hennes kollega.

En del av mysteriet kan sägas vara frågan om vi genom FN i själva verket finansierar en banditorganisation som gör mer skada än nytta?

Södertälje Påskafton den 15 april 2017
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: