fredag 19 maj 2017

Ännu mer apspel från ett kollapsat rättsväsende

.
Nu ska man tydligen låtsas att inte Julian Assange och hans groupies trasiga kondomer och svartsjukeaffärer längre ska tröskas i svenska domstolar. Åtminstone vill man ge sken av det.

Upprepade fall av grov kriminalitet i myndigheter, polis och rättsväsende medför att pajaserierna i Assange-fallet som det svenska rättsväsendet ägnat sig åt, på den amerikanska maffians uppdrag, ändrar karaktär.

Eftersom vägledande domslut inte tillåter så lång häktning i sin frånvaro, i ärenden av bullshitkaraktär som svartsjukegrälet mellan Assange och hans svenska groupie, lägger man ned utredningen. Men om någon får tag i Assange så öppnas utredningen igen.

Det blir med andra ord ungefär som Kevin-fallet. Någon straffas och frihetsberövas utan att ha dömts och dessutom hur länge som helst.

Fyra personer, med Marianne Ny i spetsen, sammankallar hela den svenska och utländska journalistkåren för att meddela att man fattat ett beslut som i praktiken inte betyder ett piss. Åtminstone inget annat än att man kringgår vägledande domar. Det speglar väl den svenska systemkollapsen på ett alldeles utmärkt sätt?

Innebörden är i så fall att Assange-ärendet fortsätter av vara en utredning, men ändå inte. En nedlagd utredning, men ändå inte. De moraliska likheterna med Quickf-fallen och Kevin-fallet är påtagliga.

Det var med andra ord ”mycket väsen för lite ull som gumman sa när hon rakat grisen”. Ganska typiskt för det svenska rättsväsendet. Världens pådrag för att meddela teknikaliteter av ren nonsenskaraktär.

Sveriges slickande av den grova organiserade amerikanska brottsligheten är fortsatt besvärande.
Samma gäller för det svenska rättsväsendets moraliska vilsenhet.

Falun fredagen den 19 maj 2017
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: