torsdag 25 maj 2017

Gamar på Psyk-Akuten borde föranleda lagändring

.
En av många motbjudande saker som kom i dagen genom de nu så uppmärksammade Kevin-dokumentärerna är att polisen, under ledning av den karriärsugne psykopaten som senare belönades med att bli operativ chef för Värmlandspolisen, sökte upp föräldrarna på psykakuten för att där fortsätta sin terror mot familjen och sitt sabotage mot mordutredningen.

Alla skurkstreck som Arvika-polisen ägnade sig åt, med Justitiedepartementets beskydd, är det numera omöjligt att åtala dem för på grund av preskription.

Det är naturligtvis helt omoraliskt att brottslingar i staten, kan förfoga över sekretessbeläggningsverktyget samtidigt som preskriptionstiden löper ut för deras brott. Det är idag ett regelverk skapat av brottslingar för att skydda brottslingar. Det borde ju naturligtvis skydda brottsoffer mot brottslingar.

Den av kriminell Arvika-polis drabbade familjen förvägrades att ta del av förundersökningen som hemligstämplades utan rättegång. Men polisen upplevde sig oförhindrade att häva sekretessen i Kevinfallet när det skulle göras hjältereportage om polisen. Då behövde inte längre de unga misstänkta skyddas. Uppenbarligen är uppfattningen inom polisen och Justitiedepartementet att sekretess- och hemligstämpling är till för att skydda dem själva - inte eventuella inblandade unga personer.

Självklart ska preskriptionen upphävas om brottslingen sekretessbelägger sina gärningar eller konsekvenserna av dem så att brottet undgår upptäckt. Det ska också vara tydligt att brottslingar i regeringskansliet, verk, departement, riksdag och regering, som begagnar sig av sin maktposition till att förmå andra att begå brott ska kunna straffas -  strängt - inte symboliskt som det på sin höjd brukar bli när makthavare ska ”straffas” i Sverige.

De hittills kända stora rättsskandalerna emanerar till stora delar från grov kriminalitet i maktens boningar. I något fall har det ganska tydligt gläntats till det, som i fallet Kevin där det uttalats att Justitiedepartementet ringde varje dag till Arvika-polisen. I andra fall kan vi ännu bara ana det, utan ha fått bevis eller tydliga belägg för det. Det gäller exempelvis morden och utredningarna rörande Catrine Da Costa, rättsläkaren och obducenten, Tomas Quick, Carl Fredrik Algernon m fl.

Skurkarna, eller deras efterträdare, i Justitiedepartementet bör ta fram lagändringar som stävjar kriminaliteten i de egna leden. Om det inte sker bör det undersökas om det går att skapa en kommission genom medborgarinitiativ för att tvinga fram en sanering. Det är många saker man i USA gör sämre än vi gör dem i Sverige men just sådana här fall av rättsröta är de faktiskt ganska bra på att hantera i USA. Där har vi mycket att ta efter USA, men brottslingar i verk, departement och politiska församlingar är naturligtvis inte så pigga på att göra det.

Falun torsdagen den 25 maj 2017
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: