tisdag 27 mars 2018

Oliver North-gangsters styr västvärlden


.
USA har en omfattande hemlig statlig verksamhet som ingen längre har nämnvärd insyn i och som amerikanska politiker inte våga utmana eller ens försöka hålla ordning på. Det har sin grund i att USA levt med krigsekonomi sedan Andra Världskriget och att inte den stora depressionens verkningar läktes förrän 1942 och då på grund av just krigsekonomin. Det har resulterat i att USA kommit att få en så stor militär organisation och industri att man förlorat kontrollen över den. Bland annat därför finns det anledning att betrakta USA som en militärdiktatur, må vara dekorerad med ett skendemokratiskt spektakel på Capitol Hill i Washington.

Vi som har varit med ett tag och dessutom försökt följa med vad som händer i världen minns Oliver North och Iran-Contras-skandalen. Den är inte unik. Eller rättare sagt: den är bara lite unik och det i så måtto att den avslöjades, åtminstone delvis. När statlig ekonomi blir hemlig frodas kriminaliteten, draperad med de ädlaste motiv.

För den som inte vet eller minns utspelades ”affären” - som det ju egentligen handlade om - åren 1985-1987, under Ronald Reagans presidentskap. Det finns alltid element av osäkerhet i fråga om hemliga statliga operationer som involverar många långfingrade som med ett gediget kriminellt förflutet har gott om hållhakar på varandra, och andra. Oliver North var Överstelöjtnant, verksam vid NSC, Nationella Säkerhetsrådet, dess stab. Han blev katastrofens insikte utåt. Som det i efterhand har förklarats för allmänheten sålde man i hemlighet vapen till sin ärkefiende Iran i syfte att försöka få amerikaner som satt gisslan i Libanon frisläppta och i syfte att stödja Contras-gerillan i dess strävan att underminera den demokratiska Sandinist-regeringen i Nicaragua. Kanske var det så. Kanske är förklaringen åtminstone delvis ett försök att drapera grov kriminalitet med mer ädla motiv. I många amerikaners ögon tycks inte bara fritagande av amerikansk gisslan utan även underminering av andra länders demokratiska regeringar vara att betrakta som just ädla motiv.

Norths tidiga karriär innebar i korthet, och kanske lite tillspetsat, att han blev mångfaldigt medaljerad för att ha mördat fattiga bönder i Vietnam. Enligt Wikipedia deltog han 1983 i planeringen av den hjältemodiga amerikanska invasionen av Grenada. Så egentligen behöver inte Iran-Contras-affären sticka ut ur mängden. Snarare var det ”business as usual”. 

North åtalades senare på en mängd punkter för sin roll i Iran-Contras-affären och dömdes till ganska symboliska straff. En del av ”straffet” innefattade viss samhällstjänst som kom att avtjänas delvis. Domen undanröjdes senare. Det speglar ganska väl vilken svag kontroll man har i USA över de gangsters som med hjälp av hisnande summor ägnar sig åt false flag-operationer världen runt.

Det är i det skenet vi måste betrakta ”ledare” i 15-20 västländer som nu ansluter sig till de hemliga galningarnas krigslekar i Salisbury och dess efterspel. Få ledare i västvärlden tycks våga utmana amerikanska galningar som löper amok. Det är ett märkligt spel som pågår. Man fördömer och straffar Ryssland, av allt att döma för att man inte vågar annat. Samtidigt hoppas man att ryssarna ska vara så kloka att de vänar världsfreden som man inte själva vågar stå upp för.

Vi lever i dystra tider när man kan göra iakttagelsen att Kalle Anka skulle göra ett bättre jobb för att leda USA än man är kapabel till på Capitol Hill. USA:s vasallstater i västvärlden är väl inte mycket bättre skötta…

Falun tisdagen den 27 mars 2018
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: