måndag 10 maj 2010

Förbjud sjunkande kurser.

.

Euroländerna har tydligen bestämt sig för att Euron ska följa US-dollarn utför stupet och hyperinflation ska bli även Europas melodi. Alltihop tydligen för att ”aktiekurserna ska stiga igen”.

Hyperinflation blir nämligen lätt, och kanske oundvikligen, följden av okontrollerat pengatryckande.
Beslut om att trycka mer pengar tycks fattas tämligen snabbt och friktionsfritt till skillnad från många andra viktigare och klokare beslut som skulle behöva fattas.

Varför göra sig så mycket besvär med att trycka alla dessa pengar? Varför inte bara förbjuda lågkonjunkturen och besluta att aktiekurser bara får stiga? Det är ju ungefär det Europas politiker försöker göra.

Förbjud genast börserna att notera sjunkande kurser. Det här är nämligen lika dödfött och tjänar endast till att förvärra problemen sedan, när pengatryckandets glans mattats och verkligheten kommer ikapp.

.

Inga kommentarer: