måndag 10 maj 2010

Två meter ner.

.

Socialstyrelsen riktar kritik mot sjukhusen i Kiruna och Sunderbyn sedan en 70-årig kvinna i onödan avlidit på grund av ”prestige” sjukhusen emellan. Av sparsamma tidningsreferat framgår dåligt vilken slags prestige. Intrycket blir att myndighetens kritik begränsar sig till kommunikations- och samarbetsproblem och inte systemfel.

Det är fel.

Händelsen är i själva verket bara ett exempel på vilka konsekvenserna i sämsta fall blir i en organisation som systematiskt vårdar patienter vid fel sjukhus. Kirurgiska patienter som vårdas vid något av de tre sjukhusen utan akut kirurgi. Kiruna, Kalix och Piteå.

Vilka mekanismer är det då som regelbundet för enskilda patienter leder ”six feet under” eller i svensk översättning och med svenska mått – två meter ner?
En övergripande princip som anvisar att inga akut sjuka kirurgiska patienter får vårdas vid de tre nämnda sjukhusen men som man av olika skäl bryter mot. Oftast med argumentet platsbrist i Sunderbyn och med tillägget – klarar ni ingenting själva?!

Det innebär också att kritiskt sjuka kirurgpatienter vägras intensivvård på småsjukhusen med stöd av gällande organisation. Vilket gör att intensivvård antingen inleds för sent efter ankomst till ”rätt” sjukhus eller inte alls.

Organisationen bör därför döpas till – Två-meter-ner-vården.

Hur många som redan har identifierat problemet och dess orsaker är oklart. Socialstyrelsen har det uppenbart inte.

Tilläggas bör att Två-meter-ner-vården hittills har genomförts inom Division Opererande Specialiteter. Febril aktivitet pågår dock för att snarast efter valet inleda det stora språnget. Närsjukhusreformen där hjärntvätt av befolkningen redan pågår, senast med allmänt möte i Kalix som av medier föregicks med tystnad.

Att det just är närsjukvård som redan idag erbjuds kirurgiska patienter i Kiruna, Kalix och Piteå talar man helst tyst om.

I morgon, eller rättare sagt någon gång efter valet, lanseras modellen i full skala för alla patienter – även medicinska – till hälften av länets innevånare.

Två-meter-ner-vården.

Rädda Vården
Mikael Styrman
Anders Mansten

.

Inga kommentarer: