fredag 14 maj 2010

Ryggmärgsreflexen.

.

Varför lät psykopaterna nära makten åklagarattrappen Jan Wallström yrka på fem års fängelse och sju års näringsförbud för mig i onsdags, för att några deklarationer kommit in för sent?

Förmodligen är det en ganska bra värdemätare på hur darriga de är, hur hotade de upplever att deras förmåner är. Det finns ju ingen rimlig anledning att döma till ett så hårt straff, eller för den delen att döma över huvud taget. Redan ett betydligt kortare straff skulle dessutom upplevas som oproportionerligt hårt för den som bemödar sig att sätta sig in i vad det handlar om.

Men när deras förmåner hotas handlar psykopaterna i panik. Mikael Styrman måste in i fängelse, ordentligt, och före valet, och före nästa val också för säkerhets skull. Det är förmodligen samma, av panik orsakade, kortslutning i hjärnkontoret som myglarna i Göteborg gav prov på, när de tog sig till att låta vakter hindra ett TV-team, från att komma in på ett offentligt möte, med ett allmännyttigt bostadsföretag.

Apropå det, så var det ju verkligt god TV-underhållning att få ser när det myglande slöddret springer som skållade råttor så fort Janne Josefsson visar sig. Den goda underhållningen har en tråkigare baksida. Utan att på något vis vilja förringa Uppdrag Gransknings (UG) skickliga journalistiska, och taktiskt väl genomförda arbete, som ligger bakom programmet, visar inslagen att det inte alls är omöjligt att avslöja den grova brottsligheten inom politiken och den offentliga sektorn. Det går naturligtvis – om man vill. Kan journalisterna på UG, då kan naturligtvis åklagare och polis också. Särskilt med beaktande av deras större befogenheter. Eller kanske man bör säga kunde – om de inte var korrumperade gangsters hela kopplet. Det blir förmodligen inte så lätt att få vårt korrumperade rättsväsende att göra något vettigt i ärendet.

Av UG:s inslag om rötan i Göteborg kan man förstå att många decenniers ombudsmannavälde lett till att förhållandevis korkade funktionärer, på relativt låg nivå i den offentliga sektorn, ostörda får ägna sig åt svarta miljonaffärer, med skattebetalarnas egendom. Det är svårt att tro att det beror på något annat än att tjänstemännens insikter om olagligheter som politikerna ägnar/ägnat sig åt gör att politikerna inte kan utöva någon auktoritet mot tjänstemännen. De skulle då själva åka dit. Därför leder UG:s avslöjanden, åtminstone så här långt, till ett utdraget gullande med brottslingarna. Sveriges rättsväsende synes tillfreds med att åka omkring med färggranna tuffa bilar och tuffa uniformer, bälten och spännen. Det är inte så lite dagisverksamhet över det hela. Hederliga åklagare är det som skulle göra skillnad men det förefaller tveksamt om det finns några sådana över huvud taget.

Kanske ännu viktigare är avsaknaden av en okorrumperad och istället dugande press, vilket mycket väl illustreras av den Göteborgska gangsterhoppan Helena Nyhus uttalande om journalistiken, i slutet av inslaget om Göteborgsrötan i UG onsdagen den 12 maj.

Man kan nog lugnt utgå ifrån, att om det ser ut så där i Göteborg, ser det ungefär likadant ut i Malmö, Norrköping, Uppsala, Örebro, Sundsvall och många – kanske alla – Svenska småkommuner. Och sen är det 10 ggr värre i Stockholm.

Dags för statsministern att än en gång gå ut och bekräfta sitt förtroende för den svenska rättssäkerheten och rättsväsendet – eller har Fredrik gjort sig tillräckligt löjlig på det här området nu?

Själv tror jag att man måste leta reda på en lämplig pinne och börja peta i den här skiten. Ett lämpligt första steg är att sopa rent framför egen dörr så att man inte blir bortsopad själv när den här skiten börjar leta sig in i de egna kontoren…

Det duger inte längre att ducka.

.

Inga kommentarer: