fredag 24 juni 2016

EU - Drömmen som shanghajades

.
Europas befolkning trodde att de anslöt sig till ett fredsprojekt som skulle skapa välstånd åt alla. Istället fick de en överstatlig maffiaorganisation som mjölkar Europas skattebetalare på deras tillgångar, som byggde ett nytt Versailles i Bryssel och Strasbourg, som till stora kostnader och usel effektivitet kajkar mellan de två städerna som ett kringresande tivolisällskap, bemannat med horder av mer eller mindre odugliga multipler av Louis XVI och Marie-Antoinette. Man har skapat migrationskrisen genom att tillsammans med USA-maffian trasa sönder arabvärldens statsbildningar, för att inte nämna Afghanistan och dräneringen av Afrika. För att kröna skapelsen har man sedan visat sig oförmögna att hantera migrationsfrågan på annat sätt än att ösa skattemedel över turkarna och ge även dem fri rörlighet i Europa.

Inte konstigt att britterna tackar för sig. Att finansiera ett brittiskt kungahus är man ju vana vid, men att därutöver finansiera ett oräkneligt antal europeiska drönare är något helt annat. Att låta dem besluta att britterna ska ikläda sig säck och aska för att betala för att EU:s fransk-inspirerade hemlighållande och stjälande byråkrati ska leva i överflöd var naturligtvis helt otänkbart.

Okunniga, eller oärliga, svenska koryféer uttalar nu att Brexit försvagar EU och Sveriges position i EU.

- Tvärtom. Brexit kan vara EU:s räddning. Det kan styra upp det överstatliga elfenbenstornet som kleptomanerna bygger inom EU för att undgå såväl rättsväsende som befolkningens inflytande. Det kan vara startskottet för att sanera maffiahuset. Det ger inte Sverige en svagare position utan istället en starkare. Men det kräver förstås politiker som kan försvara Sveriges positioner och inte bara söker efter någon att gömma sig bakom.

Och så kräver det företås politiker med insikt i mänsklighetens historia som begriper att de själva är svenskarnas representanter och inte någon sorts nutida reinkarnation av Messias.

Det är med ledande politiker som man man ibland säger om företagsledare. Det finns sådana som får saker och ting att hända. Det finns sådana som ser saker och ting hända och det finns sådana som undrar vad det är som händer. Tyvärr hör nog våra svenska politiker de två senare kategorierna.

EU befinner sig i ett skarpt läge. Om inte EU förmår agera på ett sätt som Europas befolkning accepterar finns det snart inget EU. Vi kan stå inför något som påminner om Sovjetunionens sammanbrott. Flera EU-länder befinner sig redan i startgroparna för att lämna. Att skapa frihandelsorganisationer som kostar Europas skattebetalare minde än EU i dess nuvarande form, och som inte skenar och blir sig själv närmast, är knappast svårt.

Södertälje fredagen den 24 juni 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: