torsdag 23 juni 2016

Skräckpropaganda om Brexit

.
Svenska media är ganska upptagna av att återge uttalanden från människor som skrämts att tro att Englandshandeln, den svenska exporten till England, skulle upphöra om England lämnar EU.

- Jaså, skulle den verkligen det?

Kom exporten till England igång i och med Englands inträde i EU?

Naturligtvis inte. Englands inträde i EU innebär varken början eller slutet för svensk export till England.

Det kommer även framgent att finnas export till England. Det avgörs inte av medlemsskap i EU. Det avgörs av om engelsmännen behöver och vill ha våra varor.

Om de inte vill ha våra varor kan inget EU-medlemsskap i världen tvinga dem att köpa dem.

Södertälje torsdagen den 23 juni 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: