tisdag 11 juli 2017

Imbecilla nyhetsförmedlare


.
.

Tänk att dessa okunniga mediapolitruker som skriver i våra tidningar och gör våra TV-nyheter inte kan skilja på en sopåkare och en sopkusk. Och det är inte en enstaka person som klantar till det. Hela flockens ackumulerade kompetens når inte högre höjder än att de inte kan skilja på en åkare och hans anställda chaufförer.

Nu senast är det Aftonbladet som strålar av inkompetens. Fler har lyckats med storverket tidigare.

En åkare är en åkeriägare. Han äger företaget och är vanligtvis dess ledare.
- Inte fan strejkar han!

De som strejkar är sopkuskarna, sopgubbarna eller kanske mer nedsättande dyngkuskarna eller om man vill vara fin i kanten - chaufförerna - och om man vill vara extra politiskt korrekt och lismande: sanitetsteknikerna.

Lär Er för helvete att skilja på en åkare och hans anställda. Hur ska araberna och afrikanerna någonsin kunna lära sig svenska när tidningarna leds av sådana odugliga chefer att de anställer människor som journalister vilka inte kan skilja på en åkare och en chaufför? Måste man vara komplett oduglig för att få leda en nyhetsredaktion i det här landet?

Vad blir det härnäst? Att klåparna i media ställer till det så att inte folk längre kan skilja på ”ensam” och ”själv”?

Falun tisdagen den 11 juli 2017
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: