tisdag 5 juni 2018

Sosseriet leker skogsbrand igen!


Även denna gång nära Sala. Nå, de får väl hålla på tills de lär sig hur man bekämpar skogsbrand. Roligt har de ju i alla fall. Det är grabbars lek. Det är lite mer resurskrävande än flickors lek. Kunde man lära sig skogsbrandbekämpning förr, när det inte fanns vägar, telefoner, drönare, helikoptrar och terrängframkomliga maskiner men man kontinuerligt bedrev hyggesbränning, så ska det väl gå att lära sig samma sak igen. Men det kan sägas, att det sker inte genom att anställa okunniga urbana partinära politruker och tro att kompetensen ska infinna sig som en gåva från en högre hand. Det blir istället som om en blind leder en blind. Liknelsen med 1980-talet är slående. Då trodde nationalsocialdemokratins tomtar (tomtar på mellannivå - knappast gräsrötterna?) att man kunde anställa vem som helst från gatan - som uppfinnare. Det enda som behövdes var att man skulle vräka skattepengar över vederbörande. Man behöver inte ha varit med på den tiden för att förstå hur det lyckades - bortsett från att skattepengarna förbrukades.

Igår rapporterades att branden omfattade 2x1 km. Nu idag, på morgonen har man lyckats ”begränsa” den till 1,5x1,5 km. De har i alla fall ingen matematiklärare med i skogen. Kanske har de någon som vanligen jobbar i detaljhandeln och är van att sätta lockpriser?

Vädret har gjort ett märkligt omslag igår kväll. Det blev MYCKET svalare och vinden ökade påtagligt. Att vinden ökade har förmodligen inte så stor betydelse som förra gången. En skogsbrand skapar sin egen vind och om det är en skogsbrand värd namnet är vinden kraftig i brandfronten. Däremot har den lägre temperaturen stor betydelse eftersom den kraftigt minskar spridningsrisken. Minskar - inte utesluter. Det krävs nämligen mycket mer energi för att antända en ny brandhärd när det är svalt. Skillnaden mot förra gången är påtaglig. Då var var det torrt, blåsigt OCH varmt. När det är varmt kan man släppa en tändsticka var som helst, från brösthöjd, och det börjar omedelbart att brinna. Om det däremot inte är någon ”riktig” skogsbrand utan en där det bara pyr gör vinden betydande skillnad.

Falun tisdagen den 5 juni 2018
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: