torsdag 26 juli 2018

Äntligen kanoner mot mygg


Det gamla talesättet om att ”skjuta mygg med kanon” har länge varit en hämsko i myggbekämpningen, bland annat vid Dalälvens nedre lopp.

Till oro för oss alla som värnar om miljön har man där spritt diverse kemikalier i naturen. På grund av det gamla talesättet har ingen vågat ens tänka tanken att man skulle få använda kanoner mot myggen. Dessutom vräkte ju Skurk-Alliansen ut nästan hela kanonbeståndet för en spotstywer, på amerikansk inrådan, för att tvinga in det nedrustade Sverige i NATO. Naturligtvis kostar även ammunition en hel del om man ska betala den själv - med myggmedels-budgeten.

Nu tycks i alla fall frågan ha kommit en bit mot sin lösning. När regeringen och försvaret nu tagit första steget mot att bomba brandförsvaret riktas ju fokus mot den katastrofala ordningen regeringen haft på skarp ammunition inom militären. I normala fall skulle det kunna vara en försäkringsfråga när skog brinner. Men när privata skogar brinner därför att brandförsvaret är helt efterblivet och militärens hantering av ammunitionen så vårdslös att skogsbränder inte ens kan bekämpas, är det inte någon försäkringsfråga. Då ska hela skattebetalarkollektivet, som röstat fram krutuppfinnarna, betala. Helst ska ju de ”ansvariga” som klantat till det betala själva. Är det Landsbygds- och Inrikes- och Justitieministrarna? Sven-Erik Bucht och Morgan Johansson? Fast de brukar nog inte betala ur egen plånbok. Vi får nog skriva ”Engelsk Språkkurs” på fakturan och skicka den till skattebetalarna…

I alla fall kan man misstänka att staten skulle se välvilligt på om människor som besväras av mygg löser problemet genom att gratis omhänderta den i naturen vårdslöst utspridda skarpa ammunitionen.

Människan spår och Gud rår, heter det. En regering som bombar brandförsvaret och ortsbor som skjuter mygg med kanon - vem hade trott det när regeringen tillträdde? Verkligheten överträffar alltid dikten och Sverige blir allt mer likt USA.

Falun torsdagen den 26 juli 2018
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: