måndag 23 juli 2018

Skog och gårdar brinner - det mesta i onödanHej Lotta!

Helikoptrarna hjälper inte mot skogsbränderna.
Men det vet Du väl redan vid det här laget?
De är bara ett redskap, en symbol, som ansvarslösa politiker 
och inkompetenta brandbefäl gömmer sig bakom.
Det är som med helikoptrar och elavbrott.
Har man satt in helikoptrar har man gjort "allt som kan göras”.
Media förstärker den myten.
Det är ju väldigt medialt och dramatiskt med helikoptrar.
De säljer förstås tidningar, 
även om de inte kan släcka skogsbränder.

Däremot skulle helikoptrarna, 
sin ringa kapacitet till trots, 
vara ett verksamt medel när det ”hoppar över”  
och gnistor startar en ny brand, en bit bort, kanske otillgängligt.
Då skulle helikoptrar vara bra, om de kunde sättas in snabbt,
innan den nya branden hunnit växa sig stor.
De är även bra till att snabbt upptäcka att så skett.
Men till det används de inte.
De är istället strängt upptagna med att göra meningslösa arbeten.

De ryska brandbekämpningsflygplanen vore mycket bättre.
Men inte heller de biter naturligtvis på stora bränder.
Dessa fick väl inte användas 2014 på grund av de svenska
USA-slickande vasallernas order från USA?
Eller var det ett utslag av Bror Duktigs självcensur?
Det skulle ju inte se bra ut, om ryssarna fick göra något,
som var bra i allmänhetens ögon.
Istället tog man hit en amerikan.
Men de har aldrig kunnat hantera någon skogsbrand
- åtminstone inte i modern tid.
Då är jänkarna bättre på att tända på - med eller utan napalm.

Det är sant som MSB numera snappat upp
- det går inte att släcka de stora bränderna.
Vad de däremot inte verkar ha förstått,
är att man släcker aldrig fullt utvecklade skogsbränder.
Det är till och med livsfarligt att försöka.
Man låter dem brinna färdigt.
Men man begränsar deras spridning.
Det går att göra.
Dock inte med de Kalle Anka-metoder 
som massmedias ”hjältar” i brandförsvaret ägnar sig åt.

Det är extremt skamligt att politikerna – av alla färger - lurat folket
att man i MSB gjort något för att lösa problemet.
Men även bortsett från att MSB inte har några som helst befogenheter,
inte har någon operativ roll,
bemannats av lojala men i sammanhanget okunniga stadsbeduiner
och leds av en även i detta sammanhang oduglig chef,
hur politiskt lojal han än må vara,
och hur länge han än må kunna prata,
ytterst välartikulerat, utan att säga något,
så kan ändå inte MSB hantera skogsbränder.

En skogsbrand är ungefär samma sak som en hyggesbränning.
Men det finns vissa skillnader.
En hyggesbränning är en planerad och förberedd åtgärd
som utförs av kunniga och erfarna skogsmän,
med ganska begränsade resurser.
En skogsbrand är en oplanerad brand
som man inte kunnat förbereda i detalj
och som missköts (åtminstone än så länge)
av okunniga och oerfarna räddningsledare,
som på sin höjd kan hantera en brand i en soptunna
eller en gräsbrand som smiter på en villatomt,
trots i princip obegränsade resurser.
Man har nu gått från hela kommunens resurser,
via hela landets resurser,
mot hela EU:s resurser.
Vissa i media vill även sylta in NATO.
Men NATO har i alla fall inte kunnat hjälpa USA
där tusentals hus återkommande brinner upp i skogsbränder.
Det brukar inte heller gå bra för de länder som får ”hjälp” av NATO.
De brukar förvandlas till brända högar av grus och aska.

Vi har i Sverige nu levande, erfarna hyggesbrännare.
Inte så många kanske.
De flesta har hunnit dö bort.
Förr var metoden standard vid föryngring av skog.
På grund av svag lönsamhet inom skogsbruket
under lång tid efter Koreakriget
upphörde metoden att användas.
Det har under senare tid pratats mycket
om metodens förträfflighet,
inte minst av naturvänner.
Men för de flesta har det stannat vid en välvillig ambition och ordbajs.
Det hindrar inte att det ändå finns svenskar,
och andra, som besitter denna kunskap.
Hyggesbränning är en åtgärd som man utför när det är torrt.
Den misslyckas om det är för blött,
då brinner det inte tillräckligt djupt.
Den kan misslyckas även om det är för torrt,
då kan det brinna för djupt
och skapa långvariga produktionsnedsättningar.

Själv har jag deltagit lite i andras hyggesbränningar, redan som mycket ung.
På egna marker låtit utföra tre hyggesbränningar.
En på 10 hektar som genomfördes av två skogsentreprenörer.
En på 5 hektar som jag själv genomförde med två medarbetare.
En på drygt 50 hektar som jag själv genomförde med samma två medarbetare.
Jag förmodar att det gör mig till en av Sveriges mest erfarna
nu levande och ännu verksamma hyggesbrännare.

Jag kan förstå att det är mycket känsligt för en regering,
särskilt med skurken Bucht på en taburett,
att vända sig till mig för att be om hjälp,
när de på grund av ansvarslöshet och inkompetens
håller på att bränna upp hela landet
och driva människor från gård och grund.
Särskilt mot bakgrund av hur man
med hjälp av ett korrumperat rättsväsende
och lika korrumperade massmedia
drev Ekfors Kraft AB i konkurs
och skinnade familjen Styrman
och övriga ägare till bolaget.
Men är det så angeläget att skydda skurken Bucht
att man hellre bränner upp hela landet än tar hjälp?

Jag kan som sagt förstå,
att de har svårt för att vända sig till mig, av nämnda skäl.
Likaledes kan jag räkna ut,
att samma korrupta mediala arv hindrar Dig
från att skriva i tidningen
om vad som verkligen pågår i våra skogar.
Men jag kan inte acceptera,
att media tiger och ljuger
och att journalister som vet bättre
inte får föra fram sanningen till folket.

Så, att de inte använt de fyra åren till att fråga mig, det kan jag förstå.
Men jag kan inte mot bakgrund av verkligheten
förlåta att de politiska skurkarna inte ens försökt söka rätt på
och fråga någon av mina kollegor,
för att med deras hjälp utbilda brandkåren i hyggesbränning
och därmed skogsbrandsbekämpning,
inklusive anläggande av moteld,
som är en beprövad metod
och den enda fungerande
för begränsning av skogsbränder.

Är fyra år verkligen för kort tid för en så enkel åtgärd
mot bakgrund av att landet står i brand
och mot bakgrund av det totala fiasko
som brandförsvaret är kapabelt till
varje gång det brinner i skogen?

Förr i tiden skulle man ha hängt de ansvariga i närmaste träd.
Med nuvarande korrumperade polis, åklagar- och domarkår lär alla gå fria
och landet fortsätta brinna.

Falun lördagen den 21 juli 2018
Mikael Styrman
Skogsägare, Hyggesbrännare, Helikopterpilot, fd Skogsentreprenör, fd Elverkschef

Inga kommentarer: