fredag 10 januari 2014

Fundamentala skillnader mellan Sverige och Finland

.
TRE PATIENTER MISSTÄNKS HA DÖTT AV VÅRD AV BLUFFLÄKAR-LAIHO

Helsingfors (FNB)

Tre patienter misstänks ha dött i bluffläkaren Esa Laihos vård. Hannu Männikkö, som ledde den tidigare bedrägeriutredningen säger att Laiho ansåg sig vara en bra "läkare".
– Han har medgett att han inte är någon läkare men anser sig ändå ha gjort ett gott jobb.
Männikkö misstänker att om det inte varit för en artikel i Ilta-Sanomat 2011 kunde Laiho i värsta fall fortfarande fortsätta sin läkarcharad. Valvira hade tidigare fått en anmälan där Laihos läkardiplom ifrågasattes men Valvira slutförde aldrig utredningen. Laiho hade skaffat sina papper från Ryssland.
– Det var Ilta-Sanomat som grävde fram det. Efter den artikeln polisanmälde Valvira fallet.
Det var för ungefär ett år sedan polisen började utreda om Laiho skadat patienterna har arbetat med. Han misstänks nu ha orsakat två patienters död i Helsingfors 2011 och en patients i Lahtis 2006.
Antti Leppilahti, som leder utredningen av dödsfallen, är förtegen om vad Laiho misstänks ha gjort eller försummat att göra.
– Laiho misstänks inte för att avsiktligt ha strävat efter att döda någon. Sådant uppsåt misstänker vi honom inte för.
Laiho själv har bestridit alla brott.

Över 14 000 patientjournaler undersöktes

På fredag begär polisen Helsingfors tingsrätt häkta Laiho som misstänkt för bland annat tre dråp. Dessutom misstänks han för fem fall av grovt misshandel, en del i Helsingfors, en del i Lahtis.
Patientjournalerna utgör en central del av utredningsmaterialet. Polisen säger att Laiho hann arbeta som läkare i cirka tio års tid innan hans bluff avslöjades. Leppilahti säger att Laiho greps i tisdags. Han har förhörts om de tre dråpmisstankarna, men polisen vill inte yppa vad som framkommit under förhören.
Alla anhöriga till offren samt alla Laihos tidigare patienter har informerats om förundersökningen.
Leppilahti säger att polisen gick igenom ett par hundra fall under sin utredning. Samtidigt samarbetade man med kommunerna samt med tillstånds- och tillsynsverket Valvira. Medicineråd Markus Henriksson på Valvira säger att man allt som allt undersökt vården av cirka 14 000 patienter samt alla klagomål som kommit in om Laihos verksamhet. Nu är alla utredningar klara.
Leppilahti bedömer att förundersökningen om förgreningen som handlar om patienternas död torde bli klar i vår. Förundersökningen om bedrägeri är redan i åtalsprövning. Laiho misstänks ha tjänat minst 800 000 euro som bluffläkare.
Valviras andel går vidare till hovrätten. I april dömde tingsrätten tre av Valviras tjänstemän till dagsböter för brott mot tjänsteplikt för att de bland annat inte fullföljde utredningen efter de första klagomålen om Laiho. (FNB)

———

Lägg märke till att i Finland åtalas tjänstemän som åsidosätter sina uppgifter. Det är en avgörande skillnad mellan Finland och Sverige. Ingen, inte ens grova brottslingar i statlig tjänst åtalas i Sverige. Men så fungerar ju också det mesta i Finland och snart ingenting i Sverige.

Mutholm fredagen den 10 januari 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: