måndag 6 januari 2014

Liklukt i Pentagon

.
Den 2 maj 2011, på natten, slog USA:s elittrupper Navy Seals till i Abbotabad, Pakistan. De följde sina order. De sköt Osama Bin Laden till döds.

Osama Bin Laden anklagades för att vara ansvarig för attentatet mot World Trade Center den 11 september 2001. Samtidigt gjordes från många håll gällande att det fanns mycket nära relationer mellan Osama Bin Laden och familjen Bush. Många har ifrågasatt den officiella versionen av vad som hände den 9/11 och tiden före och efter.

Bin Laden var misstänkt, anklagad, men inte rannsakad. En hel värld väntade på att få veta vad han hade att säga om anklagelserna. Men vi kommer aldrig att få veta vad han hade att säga. Utan att han var vare sig rannsakad eller dömd skickade president Barack Obama Navy Seals till Pakistan för att mörda honom. Det är metoder som är lätta att koppla till Josef Stalin, Adolf Hitler och Idi Amin, men som inte borde gå att koppla till en amerikansk president. Det strider mot både nationell amerikansk och internationell rätt att mörda en misstänkt utan rättegång och för detta bör Barack Obama och hans medbrottslingar ställas inför rätta i USA eller inför internationell krigsbrottsdomstol.

Nu är ju knappast Obama själv inblandad i det som inte tål dagens ljus omkring rivningen av World Trade Center. Men sannolikt är väldigt många i hans organisation och i den tidigare Bush/Cheney-administrationen det. Att helt opåkallat mörda Bin Laden sedan man omhändertagit honom kan inte tolkas som något annat än ett indirekt erkännande av att någonting är mycket allvarligt fel med den officiella versionen av 9/11 och kriget mot terrorismen.

Tre månader senare, den 6 augusti 2011 blir en amerikansk helikopter nedskjuten i Afghanistan under mystiska omständigheter. Ombord fanns 39 personer. 8 var Afghaner. 30 var amerikaner varav 22 var huvuddelen av den styrka som mördade Bin Laden. Samtliga omkommer.

Svenska media rapporterade summariskt om händelsen när den inträffade. Senare har i USA uppstått ett intensivt ifrågasättande bland de anhöriga till de soldater som dödades i helikoptern - dock utan att svenska media har intresserat sig för frågan. Bland har anförts:

  • Att Navy Seals var utbildade för att flyga de modernare och snabbare Black Hawk-helikoptrarna, och enbart dessa helikoptrar, flera åt gången med mindre grupper i varje. Ändå slängdes de vid tillfället in i en CH-47 Chinook. Den anses vara långsam och passé och inte ha använts till dylika operationer sedan Vietnamkriget.
  • Att styrkan i helikoptern skickades in i stridszon utan assisterande enheter i strid med etablerade rutiner.
  • Vid färden skulle medföras 8 st Afghaner. De Afghaner som följde med i helikoptern var inte desamma som som var planerade att medfölja utan afghanerna byttes ut strax före start. De omkomna Navy Seals-soldaternas anhöriga ifrågasätter varför.
  • Helikoptern, som är känd för att enligt nutida mått vara långsam, och enligt uppgifter från anhöriga med militärt förflutet inte använts i operativ strid sedan vietnamkriget, skickades in i ett område inom vilket var känt att de kunde påräkna fientlig eld, Strax innan hade amerikanska enheter iakttagit förmodade taliban-enheter med raketgevär på hustak i området, begärt tillstånd att öppna eld men förvägrats detta.
  • Inom Navy Seals-gruppen hade sedan en tid spritts en uppfattning om att de riskerade att bli dödade pga läckage av uppgifter om attacken mot Bin Laden vilket enligt anhöriga hade föranlett vissa av dem att upprätta testamente.
  • Helikopterns ”svarta låda” kunde inte anträffas efter nedskjutningen, vilket ifrågasätts eftersom den alltid brukar kunna hittas.
  • Samtliga personer som befanns sig i helikoptern kremerades omedelbart, mot de anhörigas vilja.

Det görs, som det får förstås, gällande från de anhörigas sida, att de i helikoptern skickades in i strid på ett sätt som var ägnat att leda till deras oundvikliga död. Att de egentligen avrättades och att den omedelbara kremeringen efteråt har varit ägnad att dölja spåren av vad som egentligen hände eventuella överlevande efter nedskjutningen.

Omständigheterna, liksom bakgrunden, är märkliga. Märklig är också den mediala tystnaden kring frågan i Sverige. Eller är den inte märklig? Är deltagande i amerikansk mörkläggning i stället svenska medias normalbeteende?

Länkar för den som vill läsa, respektive se eller höra mer.

Mutholm måndagen den 6 januari 2014
Mikael Styrman
.

6 kommentarer:

Helena Palena sa...

Tror du verkligen att det var bin Laden som mördades i Pakistan 2011?

Mikael Styrman sa...

Svar till ”Helena Palena”

Det är det naturligtvis inte lätt att bli klok på. Det finns många möjliga varianter. Men om den amerikanska presidenten väljer att gå ut med en version som gör honom till mördare tycker jag att man i brist på bättre kan köra det spåret.

I förlängningen av det här resonemanget ligger flera följdfrågor.

Exempelvis denna: Vet president Obama vem som blev mördad i Abbotabad?

Och denna: Vad visste Navy Seals som inte fick komma till allmänhetens kännedom?

Helena Palena sa...

Om man väntat på en trofé som bin Laden i tio år vill man väl visa upp honom! Vem var det som slängdes i sjön så hastigt? Ja, inte var det bin Laden i alla fall. Världen köper ju precis vad som helst som bestäms av makten i Washington. Det finns m a o inget hopp.

Anonym sa...

En annan sanning...
http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1169

Mikael Styrman sa...

Svar till ”Helena Palena”

Det är klart att det inte var Bin Laden.
Naturligtvis vore det helt ologiskt att kasta honom i sjön.
Det är åtminstone inte mer sannolikt att det var han än att det var Elvis eller Kalle Anka.

Men vad var anledningen till hela expeditionen?
Mycket av ”Wag the Dog” över hela cirkusen.
Det är mycket besynnerligt det hela.
Vad ville man uppnå?
Var det en provokation för att få igång terrordåd?

Det är svårt att veta i vad utsträckning folk verkligen köper skiten och i vad utsträckning de bara vill vara till lags, kanske inte ens vågar annat. I det senare fallet är man beredd att acceptera en del lögner för att få vara i fred.

Om någon sträcker ut armen och skriker ”Sieg Heil" så vinkar ju alla idioterna och ropar ”Heil”.

Det finns inte mycket hopp.

Mikael Styrman sa...


Jag glömde nämna, att anledningen till att de andra helikoptrarna, från vilka man iakttog ”talibanerna” inte fick skjuta var att de fick besked om att det fanns vänligt sinnade i byggnaden, eller något sådant. Det framgår av det amerikanska materialet. Det ger vid handen att helikoptern med Navy Seals möjligen blev nedskjuten av sina egna, med vett och vilja.