måndag 14 december 2015

Klimathotet - reellt eller hjärnspöke

.
Ändrad 14/12-15, kl 10:25

(Svar på anonym kommentar till inlägget ”Varför så viktigt att luras av klimatavtalet?”.)

Jag håller med om att politikeradeln är ett akut hot mot mänskligheten. Klimatförändringarna är lite långsiktigare, men kräver förmodligen ändå åtgärder nu, för att inte döda oss lite senare.

Klimatfrågan, eller frågan om klimatets uppvärmning genom mänsklig inverkan, är en svår fråga.

Vi människor har olika böjelser eller svagheter som begränsar vår förmåga att klart och kritiskt ta till oss information i frågan och bilda oss en rättvisande uppfattning.

Många människor har, åtminstone delvis genom fostran, en förmåga att ha dåligt samvete och piska sig själva, vare sig de har skäl till det eller ej. Av den anledningen kan de ha lätt att falla in i att vi måste plåga oss - även när det inte behövs.

Många människor har svårt att ta in existensiella hot.

Åter andra, delvis samma, människor har en förmåga att alltid tro på det alternativ som är bäst för dem.

Forskarna går inte att lita till. Klimathotet är inget majoritetsbeslut. De flesta forskare är så svaga att de lyssnar väldigt lyhört till den som tillför dem pengar. Om pengarna av någon anledning inte spelar någon roll tenderar de att titta efter vilken linje som förefaller starkast, och därigenom minst kontroversiell, för att sedan ansluta sig till den. Det är tryggast.

Få eller inga forskare har någon heltäckande historisk eller förhistorisk bild med vars hjälp de kan fatta ett väl underbyggt beslut i frågan. En del har information, men fragmentarisk information, om en mycket komplex fråga.

Förmodligen är flertalet forskare stadsbeduiner, vilka gästar naturen i samband med olika kortvariga projekt, som uppenbart gränsar till välbetalda semestrar och påminner om överlevnadsäventyr. Inte sällan med kejserlig budget, tycks det. Deras aptit på flygresor är omvittnad och imponerande - klimathotet till trots.

Koldioxid är livets gas säger en del, därför inget klimathot. Men å andra sidan dödar mjölk och hårt bröd också, om än långsamt. Vatten som mer än något annat är livets dryck dödar samma dag, i samband med överdrivet intag av vatten. Javisst är koldioxid livets gas - på rätt plats och i rätt koncentration.

Vi måste med andra ord bilda oss en egen uppfattning om dessa svåra frågor.

Själv har jag landat i att klimathotet är reellt. Och dessutom att det är mycket akutare än de flesta debattörer tycks anse. Den verkliga temperaturen, som redan gjorda utsläpp genererar, dröjer en tid innan den syns, eftersom processen tar en viss tid, och den döljs av den energi som nu går åt till att smälta glaciärer och värma upp haven.

Människan ser på sig själv som en harmlös klok liten varelse på ett stort klot, dessutom skapat till sin guds avbild. Men det är inte det frågan gäller. Det handlar om det ytterligt tunna skikt som vår atmosfär utgör å den ena sidan. Och å den andra sidan den samlade och delvis ackumulerade verkan av nio miljarder människors ödeläggelse och framför allt deras två miljarder bilar som åker runt hela tiden och bränner olja och skitar ned luften, på i huvudsak onödiga resor. Vidare deras industriella processer en masse som spyr ut föroreningar dygnet runt och tiotusentals flygresor som är igång hela tiden. Detta bara för att nämna några exempel. Människan beter sig dessutom på jorden, som en svärm kackerlackor som sluppit lös i ett skafferi. På massor av ställen samtidigt försvagar människorna jordens ekologiska systems förmåga att stå emot påfrestningar och läka sig självt.

Många tycks mena att klimathotet är skapat av människor som vill tjäna på det. Sådana finns säkert. Men de är garanterat försvinnande få jämfört med de många som tjänar på ett bibehållande av status quo, innebärande fortsatt mord på klimatet och människans överlevnadsförutsättningar.

En enskild människa är en harmlös stackare i förhållande till det stora jordklotet. Den samlade verkan av all mänsklig verksamhet är däremot en effektiv massförstörelseapparat mot en värnlös liten planet. Det är mot den bakgrunden inte konstigt om människan hotar klimatet. Det konstiga är att klimatet klarat sig så länge innan tecknen blivit synliga.

Jag landar i att man måste ägna sig åt en rejäl portion självbedrägerier för att kunna intala sig att klimathotet inte finns.

Södertälje måndagen den 14 december 2015
Mikael Styrman

.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Skaffa en grundläggande lärobok i geovetenskap eller jordens historia så kommer du att se att det inte är något underligt med dagens temperaturförändringar.

Visst vi har en höjning på 0,8 grader på hundra år. Med en avplaning de senaste femton under Kinas extremt kolberoende industrialisering. Så hur avgör man vilken andel av de 0,8 som är naturlig och vilken del som är antropogen?

Innan klimathotet hamnade på mediernas agenda kring 1998 var det en ny istid som uppenbarligen gömde sig runt hörnet.

Och kineserna kommer att gasa ihjäl sig själva lokalt innan de har värmt upp klimatet på något betydande sätt. Men mediekonsumenten i allmänhet tittar på smogen och blir rädd och tänker: åh hjälp det är klimathotet!

Om du har varit i Abisko någon gång kan du ju också fundera över varför där finns fyrahundra år gamla tallar men ytterst få tallplantor som gror idag.

Sen vad Karin Bojs skriver i DN eller Louise Epstein gaggar om i P1 är inte relevant. Googla upp en bild på Bojs och titta på hennes ögon. Hon är uppenbart galen - eller hypnotiserad.

Mikael Styrman sa...

Att vi landar i olika slutsatser tror inte jag har så mycket att göra med om vi har den ena eller den andra läroboken. Det har nog mer att göra med att vi tolkar de informationer vi nås av på olika sätt. Det i sin tur bestäms av våra egna erfarenheter och andra insikter. Eftersom vi inte själva, på plats, kan följa vad som händer, blir konsten att vara välinformerad en fråga om att kunna bedöma våra källors insikter, och hur dessa påverkar deras rapporter om vad som händer idag. Inte om vad som kan ha hänt vid någon tidigare tidpunkt i Jordens historia. Som sagt - inte lätt.

Visst har jordens klimat varierat tidigare på sätt som påminner om det som händer nu. Det hindrar dock inte att det faktiskt kan vara något annat som händer nu. Jag tror att man måste frigöra sig från föreställningen att det som händer nu nödvändigtvis är något som också hänt tidigare.

Det här är som sagt en svår fråga. En sådan som vi inte kan förvänta oss att alla blir eniga om. Den inbjuder till att bli nästan religiöst övertygad om sin ståndpunkt. Bra om man kan undvika det. Det är bra om man, utan att förvandlas till en vindflöjel, kan inta sin ståndpunkt tills omständigheterna eventuellt föranleder en att ändra ståndpunkt.

Kineserna kommer naturligtvis att förkorta sin medellivslängd och göra sig sjukliga. Men om inte klimatförändringarna ställer dem utan vatten och odlingsmöjligheter kommer de säkert att göra mycket skada innan de själva sparkar tomt.

Jag läser ingen av de källor Du nämner, men jag kan känna igen mig i beskrivningen :-)

Unknown sa...

Klimathotet är inget annat än en skapad masspsykos, det finns inget klimathot.
Men det finns ett hot och det hotet kommer från den lilla klick människor som skapat klimatpsykosen, är det svårt att se motivet?
Att ta bort fokus från något som borde åtgärdas och hålla så många som möjligt sysselsatta med något ickeexisterande.
Klimatehoax och holohoax är besläktade, det finns flera minsta gemensamma nämnare!
Bluffen kan om man kontrollerar rättsväsendet göras till en olaglighet att ifrågasätta, alternativt bli utsatt för misskreditering och hot.
Lagen om hets mot folkgrupp, där svenskar inte är en folkgrupp te,x.
Jag vill ändå inte utpeka någon som mer eller mindre lättlurad, enorma resurser har används till att förleda.
Mörkret är dock inte kompakt, hur många tror idag att Bin Laden fällde World trade center till marken?

Mikael Styrman sa...

För att börja med Din avslutande fråga är det nog inte många amerikaner som tror något annat än att 9/11 var en false flag-operation utförd av amerikanska intressen.

Naturligtvis förekommer det att opinionen manipuleras. Som exempelvis 9/11, som Du nämner. Men allt som händer är inte manipulationer. Holocast är en fråga som förmodligen alltid kommer att förnekas av en grupp religiöst övertygade fanatiker. Sådana är normalt meningslöst att argumentera mot i frågan, därför att de över huvud taget inte är mottagliga för argument, hur väl underbyggda de än är. Man kan lika gärna försöka övertala en ladugårdsvägg. Den har samma rörliga intellekt.

Därmed sagt att jag inte är någon holocast-förnekare. Däremot tror jag att många psykopater världen över studerat nazisternas propagandamaskineri före och under Andra Världskriget och då inte i syfte att göra gott. De forskningsinsatser som gjorts för att förstå onda människors förmåga att manipulera andra, exempelvis Milgram-experimenten, begravdes raskt av de krafter i den amerikanska administrationen som önskade fortsätta att manipulera andra i samma stil som Tysklands nazister gjorde.

Beträffande klimatförändringarna måste en nykter bedömning stanna vid att det än så länge är försvinnande få och betydelselösa intressen som kan vinna på klimatförändringarna medan det är enorma krafter som har att vinna på att förneka dem. Hela vårt ekonomiska och politiska etablissemang exempelvis. Slutsatsen måste bli att om de inte finns är klimatförändringarna ganska lätta att tillbakavisa.

Ett stort problem i sammanhanget är naturligtvis att nästan alla forskare är låtsasforskare som är till salu. Samma gäller för journalister. Svårigheterna att förstå sig på klimatfrågan är därför ungefär samma som alltid gäller. En källas titel eller position säger ingenting om källans trovärdighet.Vi måste först bilda oss en uppfattning om källans kunnighet, integritet och hederlighet, för att kunna bilda oss en uppfattning om budskapet som källan för ut.

Att vinna människors förståelse för överbefolknings- och klimatfrågorna är ungefär som att bota en alkoholist eller narkoman - som inte vill bli botad. Var och varannan är beredd att konfrontera verkligheten - men först efter nästa sil eller fylla!

Jag vill kommentera en sak till som Du nämner: att förbjuda nazisttillbedjan eller holocast-förnekande är absolut kontraproduktivt och stärker bara de krafter som man påstår sig vilja bekämpa. Det fungerar i bästa fall som det amerikanska spritförbudet - som ju nära nog ödelade hela nationen och definitivt och slutgiltigt korrumperade hela dess rättsväsende och politiska liv, på ett förmodligen irreparabelt sätt.

Unknown sa...

Jag tror på sanningen utan att avvika te.x på taktiska grunder .
Börjar man tänka ut vad som lönar sig att torgföra är man ju inne på lögnens väg.
När det gäller sanningen om klimatbluffen så upprepar jag Lars Bern på Antropocene.
Han skriver mycket initierat och har till skillnad från klimatbluffaraktörer inget att vinna på att ljuga.
När vi pratar om klimatbluffen så avser jag koldioxids påverkan på klimatet.
Kärnkraften är däremot en enorm miljöförstöring, inte minst där uranet bryts.
Där har vi en miljöskandal men detta sopas under mattan och vinsintressen saknas inte!
Östersjön lider också av orenade avloppsutsläpp.
Men att som Sverige satsa på kväveutsläpp är kontraproduktivt, det gynnade bara alger som klarar att växa utan kväve och dessa är desto giftigare.
Skatterna, miljöskatter är helt baserade på koldioxisutsläpp, du kanske märker det när du tankar bilen?

Anonym sa...

Hej Mikael.
Läser din blogg ofta och uppskattar dina åsikter och tankar.

Men just i fallet med klimatet så har du nog gått på en mina.

Du är ju vad jag förstått en flygare. Även jag har läst meteorologi för flygcertifikat och vad jag minns från utbildningen så expanderar atmosfären tills dess den når sin jämvikt i temperatur och massa hela tiden. Orsaken till dessa rörelser är solen.
Solen utgör över 99 procent av vårt planetsystems massa dvs en enorm och allsmäktig energi.
Det blir därför lite fånigt när de på svt talar om pruttande kossor som ett problem.
Jag kan ju ha fel men knäppgökarna i media ljuger ju om allt annat så de har inte mycket cred i denna fråga heller.


Mikael Styrman sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mikael Styrman sa...

Debatten om klimatförändringarna innehåller förstås - som nästan all mänsklig verksamhet - en hel del både lustigheter och rena dumheter. Men jag tror att man ska ha en viss beredskap för att ”dumheter” ibland planteras i rent desinformerande syfte. Ungefär så försöker de vana propagandisterna undergräva trovärdigheten hos den fria debatten och den alternativa nyhetsförmedlingen via internet. I syfte att svärta all alternativ nyhetsförmedling planterar man uppenbart påhittade tokteorier på nätet. Det kan vara mycket besvärande om man inte lyckas känna igen dem eller förstår varför de dyker upp.

Man glömmer lätt att det är solen som skapar klimatuppvärmningen. Det som gjort det möjligt, eller ökat solens verkningsgrad, är att människan genom att förändra atmosfärens sammansättning minskar utstrålningen från jordens vilket orsakar en ackumulerande temperaturstegring. Det är inte konstigt att nio miljarder människor, med alla deras industriella processer och meningslösa bilkörande o flygning - inte bara till låtsas-miljökonferenser - under lång tids ackumulering lyckats med det. Tvärtom är det konstigt att det tagit så lång tid.

Frågan är nog inte om många, kanske alla, ska dö av klimatförändringar, översvämningar, torka, vattenbrist och omöjliggjorda jordbruksförutsättningar. Frågan är om kemi- och livsmedelsindustrins förstöring av jordbruksgrödorna, i kombination med utfiskade hav, ska hinna före.