onsdag 16 december 2015

Spark snett nedåt för Jan Helin?

.
Jan Helin lämnar ett välbetalt jobb som högsta hönset på Aftonbladet för att gå till ett lite sämre betalt jobb som mellanchef på SVT. Orsaken är inte känd för Kreti & Pleti, även om det framskymtar i diskussionerna att hans hållning gentemot SD kan ha med saken att göra.

Det skulle innebära att det på Aftonbladet, bland ägare och/eller journalister finns krafter som tycker att man, förmodligen givet den senaste tidens samhällsutveckling och det faktum att minst 1/3 av landets befolkning är välvilligt inställda till SD, måste låta frågornas utveckling få ett visst genomslag i den politiska debatten.

Det här är ju naturligtvis bara mina spekulationer. Men om de är riktiga kan man ju dra vissa slutsatser om hur Helin uppfattat politikens påverkan på programdirektörsjobbet på SVT. I så fall knappast smickrande för public service:s oväld.

Södertälje onsdagen den 16 december 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: