onsdag 9 december 2015

”Kräket” vill ha fler poliser

.
Den politruk som i poliskretsar begåvats med smeknamnet ”Kräket”, efter sitt skamlösa sätt att klättra på karriärstegen, genom att utnyttja vår tids motsvarighet till Hitlertysklands judeförföljelser, vill nu ha fler poliser.

Smeknamnet kommer sig av politrukens skamlösa sätt att klättra på karriärstegen genom att stämma in i åsiktsförtrycket och på Twitter uttrycka ”Jimmie Åkesson i debatt gör att jag kräks”. En sådan skam- och gränslös person har vi alltså gjort till rikspolischef. Nu är han förstås inte den enda politruk med ledande befattning som döljer en hänsynslös nazist om man skrapar på polityren. Men att vara rikspolischef är naturligtvis en alldeles för viktig befattning för att i en demokrati få upprätthållas av sådana hänsynslösa och egennyttiga personer.

Nu vill Kräket i alla fall ha 1.000 poliser till. Sanningen är väl att 1.000 poliser inte räcker någonstans. Talet är sannolikt bestämt i samarbete med den innersta maktklicken. Det skulle vara oseriöst att under rådande förhållanden inte begära fler polistjänster. Det är icke önskvärt ur regeringens synpunkt att begära ännu fler.

Jag tror, som framgår av föregående stycke, att 1.000 nya tjänster är otillräckligt. Men det är ändå inte där skon klämmer. Problemet är istället att polisen använder sina resurser till fel saker och används till politisk verksamhet. Fler poliser kommer inte till rätta med brottsligheten, framför allt inte vardagsbrottsligheten. Men det ger fler poliser som kan användas till politisk förföljelse, trakasserier mot dissidenter mm.

Det blir med nödvändighet så när man istället för att utse kompetenta och hederliga chefer i den offentliga sektorn utser pålitliga och servila karriärister som just Kräket. Sannolikt gör det mer nytta för polisens förmåga att utföra sina uppgifter att sparka Kräket och utse en riktig hederlig yrkesman till polischef, än att anställa 1.000 nya poliser. Det hindrar inte att man kommer att behöva anställa fler poliser. Men man bör börja med det som gör mest nytta. Om man först anställer 1.000 nya och ger även dem dålig skolning i fråga om vad som är polisens uppgift, har man bara bundit ris åt egen rygg och gjort nästa, riktiga, rikspolischefs arbete än svårare.

Södertälje onsdagen den 9 december 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: