lördag 5 april 2008

Och så här gick det egentligen i hovrätten…klicka här för att läsa hela domen

.

Bakgrund

I snart sju år har den flerfaldigt belönade och samvetslöse Sven-Erich Scurc på "firmans" uppdrag med hjälp av sina medarbetare vid den statsfinansierade Haparandabladet; kommunisten Lars Pekkari, ägaren/profitören Örjan-Smörjan och den nationalsocialdemokratiska ”stjärnreportern” Marianne Berglund, förföljt mig med en systematisk kampanj som gått ut på att jag skulle förfarit oegentligt när jag överlät en rotpost för stolptillverkning, från min Rottnebyfastighet till Ekfors Kraft AB.


Styrman friad och skatteverket kritiseras

Igår kom Hovrättens, i denna del, helt friande dom, som dessutom andas skarp kritik mot såväl skatteverkets som åklagarens hantering av ärendet. Det var den enda åtalspunkt jag själv i tillräcklig mån kunnat påverka och som jag tycker att skulle ha fläckat min heder om jag inte lyckats värja mig mot anklagelserna.


Åklagare i ond tro

Man kan ana att även hovrätten insett att såväl skatteverk som åklagare drivit målet i ond tro. Skatteverket har gjort som man brukar ibland. Trakasserat en frispråkig företagare på den organiserade brottslighetens uppdrag. Åklagaren som i avsaknad av erforderlig integritet och civilkurage även han agerat på sosseriets uppdrag har sitt eget intresse av att dölja att han vidtog helt grundlöst övervåld mot mig, min familj och våra företag, när han på påhittade grunder lät göra husrannsakningar i vårt hem och våra lokaler och för ett och ett halvt dygn även anhålla mig. Inte ett enda dokument har framkommit genom husrannsakningar som inte redan varit ingivet till berörda myndigheter. Möjligen saknar han det rättspatos som skiljer ett lovande åklagarämne från ett samvetslöst dito.


Kriminella myndighetsanställda

Tillslaget skulle stödja Vattenfalls övertagande av vårt nät som skedde samtidigt. Ett korrumperat rättsväsende utsåg vår värsta konkurrent till något så absurt som ”tvångsförvaltare” – av ett av landets bäst skötta elnät. Bland annat överläts all vår bokföring till Vattenfall i samband med detta, vilket inte kan vara något annat än medhjälp till grovt företagsspioneri. Mängden grova brott förövade i samband med detta av statliga tjänstemän är helt enkelt för lång för att kunna räknas upp här, men det kommer att bli ett omfattande rättsligt efterspel.


Redan 70% rabatt på Rabarber-Mattis dom

Hovrätten satte ned straffet med 70% redan med nuvarande domslut. Jag tillerkändes alla mina försvararkostnader i hovrätten och allt utom 20.000 kr i Tingsrätten - resten stannar på statsverket.


Feldömt - kommer att överklagas

I övrigt dömdes jag i tingsrätten, inte för att ha deklarerat fel, falskt, oriktigt eller på något annat sätt oärligt, utan för att jag lämnat in energiskattedeklarationer för sent! Vi anser att hovrätten har gjort en domvilla. Enligt lagen och arbetena ikring dennas tillkomst ska jag frias även på denna punkt. Det framgår även av formuleringarna i domen att Hovrätten varit detta förhållande på spåren.

Det må vara Hovrätten förlåtet efter 70 års sosseri och den delvis upprörda debatten som varit, där jag påtalat hur socialdemokraterna successivt förvandlats till ett hänsynslöst och egennyttigt nazistparti eller brottssyndikat om man så vill. Med alla chefer i Övre Norrland tillsatta av sosseriet, med hela organisationen i upplösningstillstånd och med all reklam som gjorts i flera år för att jag ska skickas till saltgruvorna så nog kan det vara jobbigt att släppa mig helt utan pisk. Vi kommer dock att klaga och begära prövningstillstånd till Högsta Domstolen – rätt ska vara rätt!


Politiska futtigheter

I Tingsrätten dömdes jag även för att ha lämnat in årsredovisningar försenat och Hovrätten ändrade inte heller den punkten. Häri döljer sig både ett rättsövergrepp och en utomordentligt löjlig och småaktig omständighet. Jag vågar påstå att ingen någonsin kommer att erkänna det men anledningen till att jag blev fälld på denna punkt är att Högsta Domstolen för några år sedan, efter påtryckningar från sosseriet, ändrade tolkningen av bokföringslagen för att sosseriet helt enkelt inte kom åt mig annars. Sedan har man tillämpat detta mot en och annan mer eller mindre oskyldig stackare som kommit att stå i vägen. Det har mest skett för att dölja, att den förra regeringens, Högsta Domstolens och det övriga sosseriets verksamhet i så grad kommit att styras av en så total maktfullkomlighet att sådana åtgärder måste vidtas i så ynkliga anledningar. Rena dagisnivån!


Lucka i lagen bör täppas till

I det att jag dömdes för skatte- och bokföringsbrott endast för att handlingar getts in sent döljer sig även en mycket stor brist i den svenska lagstiftningen som bör täppas till om vi ska kunna bekämpa den organiserade brottsligheten. Idag kläms hederliga företagare, kanske även enskilda, mellan maffian å den ena sidan och staten och rättsväsendet å den andra sidan. Om en svensk blir utsatt för ligorna genom olika hot, tvångsåtgärder och lagbrott så att denne inte kan fullgöra allt som krävs av honom träder rättsväsendet in och straffar denne kanske helt oskyldige person. Istället måste vi ändra lagen så att rättsväsendet är lojal med den som blir utsatt för busarna. Lagen bör ändras så att den/de som deltar i sådana brottsliga åtgärder, som syftar till att försätta annan i vanmakt, eller eljest få annan att bryta mot lagen, döms till ansvar i dennes ställe, enligt vad som stadgas om påföljd för fullgånget brott. Då får vi ett redskap med vars hjälp vi kan få ordning på dessa organiserade ligor och myndighetsanställda med böjelse för kriminalitet.


Några exempel på vad som förevarit, huvudsakligen i sken av att vara ”myndighetsutövning”:

Upprepade husrannsakningar; upprepade och långvariga beslag av räkenskaper med åtföljande förseningar, även så långvarigt att tvångslikvidation blivit följden; opåkallad uppsägning av banklån; politiskt organiserad förtalskampanj i Falun med hatkampanj i skolorna; vandalisering (utradering) av ädelträhäck; kommunal/statlig stöld av skog för 12 miljoner; vandalisering av herrgårdstomt genom anläggande av naturreservatets parkeringsplats inne på gården; fusk med elförbrukning och elabonnemang i Falun; omfattande buggning och telefonavlyssning långa perioder; systematiska okynnesstämningar till arbetsdomstolen; facklig blockad med åtföljande organiserade uppsägningar av nyckelpersonal; sabotage mot elanläggning; inbrott med stöld av räkenskapsmaterial som förberedelse för justitiemord; stöld av distributionsområden; olovlig kraftavledning i upprepade fall av kommun; upprepade ogrundade konkursansökningar; konfiskation/stöld av ärvda vapen; utmätning av alla tillgångar i flera år utan laglig grund; godtyckligt ändrade tariffbeslut; godtyckligt ändrade anslutningsavgifter; turné från tillsynsmyndigheten bland kunderna i uppviglingssyfte; särskilda granskningar; ogrundad betalningsvägran av kommunerna gällande vägbelysning med åtföljande omfattande processer, kostnader och merarbete; ogrundad betalningsvägran av kommunerna gällande förbrukningsavgifter; olagligt utdömt förskott; olaglig utmätning av helikopter; upprepade hot om och förberedelser för rasering av nödvändiga kraftledningar; frekventa falska tillvitelser och därav följande förhör; upprepade tvångsförvaltningar av elnät; långvarig och systematisk utdelning av delgivningar lördags- och söndagsmorgnar i bostaden; olaglig brottsprovokation; tvångsinlösenprocess angående elnätet; upprepade processer om personligt betalningsansvar utan att skatter lämnats obetalda genom konkurs; grovt bedrägeri från skatteverksanställda och tvångslikvidator; ogrundad dom för arbetsmiljöbrott och nu senast otillständig dom för skatte- och bokföringsbrott. Listan avser den senaste tioårsperioden och är fritt ur minnet i skrivande stund. Den gör inte på något vis anspråk på att vara komplett.


Medias roll

Vi kommer nog inte att få läsa i särskilt många media hur Hovrättens i Umeå dom mot mig av den 4 april egentligen utföll. Det är tyvärr så att stora delar av den svenska pressen går den organiserade brottslighetens ärenden. Med det menar jag i just det här fallet den socialdemokratiska rörelsen. Jag ska försöka använda den termen alltid när den är tillämplig eftersom jag anser att det är den term som bäst beskriver vad socialdemokratin ägnar sig åt och står för numera.


Ryggradslösa mähän

Skrynkliga Vargen har under sommaren och hösten åkt runt och skrämt delar av ledningarna för svensk press. De har fått veta hur mycket (s)-funktionärer som finns utplacerade på offentliga chefspositioner med inflytande över annonsbudgetar och därmed pressens ekonomi. De var nog inte särskilt svåra att skrämma eftersom de av födsel och ohejdad vana redan tidigare i stor utsträckning utgjordes av ryggradslösa mähän.


Ladda ned domen

Den organiserade brottsligheten och deras handgångna män mörkar och skriver vinklat och vilseledande. Den som vill kan läsa hela domen genom att klicka på rubriken högst upp.


Hur länge ska det hålla på?

Jag frågar mig så här i en stund av eftertanke:

- Hur många som blev utsatta för en sådan förföljelse som jag och min familj blivit utsatta för, skulle klarat att över huvud taget få till vare sig deklarationer eller årsredovisningar?

- Hur länge ska det här hålla på innan vi får ordning på busarna i Sverige?

- Hur högt pris måste jag och min familj betala innan någon gör någonting åt det här?

33 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker du har dig själv att skylla. Jag hoppas du får skaka galler snart.

Anonym sa...

Såg just Nordnytts fredagssändning ang. Styrman på webben, ett klart fall för granskningsnämnden. Inte mycket av det som sades var rätt!! t.o.m grova felaktigheter.Se gärna inslaget på nordnytt.se läs sedan domen!
Men det är väl så det fungerar hos er där uppe!!
Föreslår Mikael att du börjar med åtalsprövning av Nordnyttredaktionen. Detta (s)nätverk måste du ge dig på först innan du går vidare med annat!

hls.fr Västerås

Anonym sa...

Sorgligt att läsa sån här smörja!
Stackars karl,sök hjälp innan det är för sent!

Mikael Styrman sa...

Hitler tyckte också att judarna hade sid själva att skylla...

Mikael Styrman sa...

Förstår att du tycker det är sorgligt. Trösta dig med att det inte är bråttom. Sosseriet förlorade makten härom året.

Anonym sa...

du skyller på sossarna vem har makten nu!! du borde söka vård

Mikael Styrman sa...

Det här har ju inte precis börjat i förrgår...

... och efter 70 års sosseri finns det ju knappt nån vård att få!

Anonym sa...

Först hämtade de kommunisterna, och jag sa inget för jag var inte kommunist. Så hämtade de arbetarna och fackföreningsfolket, och jag sa inget för jag var inte fackföreningsmedlem. Så hämtade de katolikerna och judarna, och jag sa inget för jag var protestant. Till sist hämtade de mig, och så fanns det inte längre någon kvar som kunde säga något.
Martin Niemöller

Claes Nordmark sa...

Jag måste tipsa Alex Schulman om din blogg...den är mer parodi på mänskligheten än till och med Killinggänget hade kommit på.

Hälsa finkan och försök att inte tappa tvålen...

Ötåbo sa...

Det är otroligt att det är fel på alla människor som du kommer i kontakt med. Allt från kommunalråd till ministrar! ...tanken har aldrig slagit dig att det kanske är DU som har fel !? ...nu kanske vi i Övertorneå får se vart vi går nästa vinter. Hälsa aporna i Kolmården.

Mikael Styrman sa...

Det är bara sådana som är odugliga och/eller korrumperade som kan ha lite svårt för mig.

Om ni ska se något måste ni öppna ögonen - och be Kurt Larsson betala kommunens räkningar.

Jag är van vid djurparksmiljö.
Du är bara avundsjuk för att det är så gott om plats att landa i Kolmården.

Ötåbo sa...

Att inte du är Sveriges stadsminister, du som vet bäst!
Nää, släpp hörnflaggan pojk.
Det ska bli gott att slippa dig ett tag...

Mikael Styrman sa...

Du verkar besviken...?

F.d. Ötåbo sa...

Du får paradera hur snobbig och dryg som helst, faktum kvarstår att du har gjort fel och nu kommer att få stå för det. 1 år i fängelse är sämre än 2 år och 9 månader, men 1 år är bättre än att du skulle gå fri. Sen tvivlar jag på att alla medier i hela landet skulle vara korrumperade och vinkla saken mot dig, om det inte vore så att du faktiskt har agerat fel. Hur framstår det att du lägger ner pengar på att köpa helikopter och massa bränsle, ta din familj på semestrar i Kenya osv, men inte betalar dina banklån? Jag kan förklara så till och med du förstår: ta pengar av nån annan = dåligt, slösa pengar på dig själv = dåligt, inte betala dina lån = dåligt. Att jämföra dig själv med judarnas förföljelse under andra världskriget är löjligt, det är snarare du som försöker apa efter Hitler och Mussolini genom att försöka leka kejsare i Övertorneå. Ingen i hela kommunen sympatiserar med dig, alla skäms för dig. Du är bara pinsam, och oavsett hur mycket martyr du försöker framställa dig som, funkar det inte. Lägg av med dagisfasonerna, du skämmer ju bara ut din familj. Jag tycker synd om dem, inte dig. Väx upp nån gång, Adolf Styrman.

Mikael Styrman sa...

Oj, oj,oj, så mycket aggressioner. Jag förstår att jag kränkt din religion och stört din tillvaro. Du skulle naturligtvis hellre levt vidare i din livslögn och fortsatt att betala in hela din livsinkomst – om du nu arbetar – till banditerna, intalande dig själv att den går till vård, skola och omsorg. Tyvärr gör den inte det. Den går till ett numera oräkneligt antal drönare som utför låtsasarbeten, som i bästa fall inte gör någon skada men som tyvärr oftast gör just samhällsekonomisk skada.

Jag reste till Kenya med min familj för jag såg att Mona Stahlin fick åka till Mauritius när uppmärksamheten mot hennes oegentligheter blev för stark. Vi reste för egna pengar och Mona reste med livvakter och hela konkarongen för skattebetalarnas pengar. Jag trodde att vi i jämlikhetens namn fick göra vad vi ville med de lilla pengar som blev kvar sedan nationalsozialdemokratin rånat oss på nästan hela inkomsten. Jag är ledsen om jag missförstod. Det där med jämlikhet betyder väl inte så mycket – det är väl bara ännu en floskel från floskelpartiet?

Däremot förstår jag mycket väl att Mona Stahlin trivs på Mauritius – det gör jag också, fast säkert på mycket billigare hotell. Vet du vad? De har bara 15 % skatt och med det lyckas de betala vård, skola och omsorg. Då kanske även du förstår hur lite de sakerna egentligen kostar om man kan sköta verksamheten och hur mycket vi plundras på, av den organiserade brottsligheten?

Beträffande helikoptern så är den mycket lönsam för företaget. Den sparar in mycket stora summor varje år som vi kan lägga på en hög teknisk standard och hög leveranssäkerhet, istället för på ålderdomliga arbetsmetoder.

Eftersom jag inte har några banklån, så kan jag inte heller missköta några sådana. Jag förstår att det är sådana där sagor som makten berättar i din ”kyrka”. Så nu vet du det. Men du gör väl som nationalsozialdemokrater brukar göra. Du fortsätter väl att berätta för dina kamrater om vår Kenyaresa, den dyra helikoptern och de misskötta banklånen. För det är ju så ni jobbar. Sanning är ju inte er grej helt enkelt.

För övrigt har jag inte gjort fel så jag tänker inte klä mig i säck och aska för att hålla dig och dina skurkaktiga kamrater på gott humör. Däremot är det ett antal Sosse-Stasi-medarbetare som får räkna med att ställas inför skranket efter sju års systematiska förföljelser av mig och min familj.

Den tid då man kunde hålla ett folk i okunnighet med hjälp av ett fåtal tidningsägare och lite indoktrinerade journalistattrapper är nog tyvärr förbi.

Ha det bra – nu ändrar vi Sverige så vi slipper den organiserade brottsligheten, åtminstone inne på myndigheter, verk och departement.

Ötåbo sa...

Besviken? Ja, såklart...hade ju hoppats på att vi skulle slippa dig i 3 år istället!
Vaddå rest för egna pengar !? Det är ju våra pengar du rest för, som du skulle betala skatteskulderna med. Men det är ju klart att Herr Styrman står väl över Svea rikes lag. Nää, hur vore det att inse att det är DU och ingen annan som gjort fel, ta ditt straff. Sen kan du komma hem till Ötå och leva som oss vanliga. Men jag antar att cirkusen fortsätter bara...
Dags att växa upp, sluta leka pajas. Du skämmer ut hela samhället Övertorneå i media.

Mikael Styrman sa...

Ni tjatar om skatteskulder trots att det är tvärtom. Vi har pungslagits på miljontals kronor i oberättigade skatter och avgifter. Jag betalar mycket mer skatter än jag skulle göra i en fungerande rättsstat och förmodligen mer än ni som gnäller om skatteskulder gör tillsammans.

Man skulle kunna fördra det med jämnmod om pengarna kom till god användning men ni kan ju inte göra någonting ordentligt. Pengarna läcker ju som ett såll ur allt som sosseriet sköter och ändå fungerar inte verksamheterna.

Ni tolkar dessvärre ordet demokrati som att enfaldigast ska bestämma, därav de politiska resultaten. Skulle man tolka trafiklagstiftningen som ni tolkar ordet demokrati så blev det – fullast kör!

För en tid sedan trodde sosseriet att vem som helst som man plockar upp från gatan kunde bli uppfinnare. Människor som nätt och jämnt kan lära sig att upprepa ett på partimötena innött mantra skulle alltså kunna bli uppfinnare...

Det borde vara möjligt i det svenska sosseriet, som i vissa av våra grannländer, att intelligenta, empatiska och kultiverade människor kunde ta sig till ledande positioner i partiet. I det svenska sosseriet fryser busarna ut sådana människor. Där gäller hänsynslösaste styr!

Ötåbo sa...

...hmmm, om precis ALLT i detta land är fel, alla är idioter...varför tar du då inte bara och lämnar det !?? Då slipper du oss, framför allt -vi slipper dig!!
Har aldrig varit med om en människa som inte kan inse sina egna brister, det är bara fel på andra. Som en unge i sandlådan. Tror att tiden i fängelset kan bli en tid för eftertanke, komma till insikt. Antar att din familj inte är lika glad för dina pajaskonster i media hela tiden. Prova gärna att vara lite POSITIV istället, man mår bättre då ! :-)

Mikael Styrman sa...

Hmm...hur tänker du nu?

Ska idioterna, som du så träffande beskriver det, ha företräde framför mer dugande folk? Är det inte just det som bland annat gett oss 3 ggr högre skatter än andra har och som ändå lett till en vård, omsorg och skola som är i fritt fall?

Kan befolkningen i en sådan nation verkligen överleva i benhård internationell konkurrens? Blir det inte bara några politiska pampar som har det bra och en befolkning i övrigt som utsuget plågas?

Jag tycker att det är bättre om ”idioterna” flyttar på sig och släpper fram mer dugande folk som kan hålla dem vid liv. Annars finns ju alltid risken att de glömmer att äta eller andas.

För övrigt så känner jag mig jättepositiv . Mitt steg är jättelätt idag. Det beror på att det påstådda brott som ni förföljt mig med i sju år föll ihop som en sufflé i fredags, era lögner och er propaganda till trots. En annan rolig sak är att ert Ondskans Imperium längre krackelerat och nu befinner sig i ett pågående sammanbrott.

Snart finns det inte en vettig människa i landet som vill erkänna att han/hon någonsin varit socialdemokrat – och jag mår som en prins! :-)

Anonym sa...

Mikael, det är svårt att anklaga folk för att vara sossar. Dom har ju i alla år fått lära sig från barnsbens ålder att sosseriet är det enda rätta.
Att det överhuvudtaget finns några oliktänkande har vi personer som dig att tacka för!
Ett praktexempel på hur människornas verklighet har formats av sossarna ges det vid det senaste skolvalet 2006.
Skolverket begärde från Utbildningsradion studiematerial om det olika politiska ideologierna. Det enda som man fick var ett program om socialdemokratins förträfflighet, något annat fanns inte att tillgå!
Tänk på detta när du dömer folk och deras politiska åsikter. Dom känner tyvärr inte till något annat...

Ötåbo sa...

...mår som en prins ? Jo tjena...i och för sig bra om du gör det. Man kanske ska vara positiv om man ska krypa in i fängelse !? Se till att just du får snickra till hörnskåpen till Ikea. Så ska jag personlien åka till Happis och köpa ett! Förstår fortfarande inte varför du inte kan komma till insikt och förstå att DU är INTE lösningen på Sveriges ev. problem. DU är bara en tomte från en plats i Tornedalen, som förmodligen ingen hört talas om...innan du började spela pajas i media. Nää, låt ungdomar som Idol-Markus sätta platsen på kartan, inte alla negativa inspel som du kommer med! Meningen med livet måste väl ändå vara att vakna positiv till varje dag, inte som du...tänka på vem du ska hacka på denna dag !? Nää, ta skotern ner på älven, grilla en korv, känn lugnet...VAR POSITIV !! ...du kan ju ialla fall prova. Om inte annat för familjens skull.

Anonym sa...

Hur högt pris tycker du att alla andra familjer ska betala innan DU gör ngt?

ötå-bo sa...

Heja lill-Gösta, stå på dig - du vinner nog till slut!

Nomen Mysticum sa...

Oavsett vad man tycker om styret i landet så är det ett resultat av demokratiskt fattade beslut. Majoriteten av befolkningen under ordnar sig demokratin, men inte Mikael Styrman därför att "idioterna styr". Jag, och många andra, anser också att vi har idioter som styr landet men likväl så lyder vi lagar och förordningar och inlemmar oss under det demokratiskt beslutade. Det är ju tillåtet att protestera men att obstruera som Mikael gör är ju att pissa på demokratin och i förlängningen alla medborgare i landet. Betala dina skatter och gör rätt för dig precis som alla andra, oavsett hur fel man tycker det är.
Sluta nu härja, du börjar allt mer att framstå som en schizofren dissident med en narcisstisk personlighetsstörning.
(Slå upp orden i ett uppslagsverk och hör om det ringer någon klocka)

Anonym sa...

Det luktar lite avundsjuka på Mikaels helikopter, resor mm.
från Ötåbon tycker jag...

Jantelagen passar bra in:

-Du skall inte tro att du är något.
-Du skall inte tro att du är lika god som vi.
-Du skall inte tro att du är klokare än vi.
-Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
-Du skall inte tro att du vet mer än vi.
-Du skall inte tro att du är förmer än vi.
-Du skall inte tro att du duger något till.
-Du skall inte skratta åt oss.
-Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
-Du skall inte tro att du kan lära oss något.

Mikael Styrman sa...

Jag blir lite förvånad över ditt perspektiv. Värst vad viktigt det verkar vara för dig att trycka ned mig. Känner du dig bekväm med signaturen Ötåbo?

Mikael Styrman sa...

Min förra kommentar var till Sign "Ötåbo" med inledning: ...mår som en prins ? Här finns en tendens till idéfattigdom vid val av signatur. Alternativt finns det väldigt mycket Ötåbor på Sveavägen.

Här ett svar till Nomen Mysticym:

Jag anser att vi har både rättighet och skyldighet att pröva om stiftade lagar, och deras tillämpning, överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet och är moraliskt försvarbara.

Vi kan inte överlåta vår skyldighet att tänka själva och att själva ansvara för våra egna handligar på någon annan. Vad som händer om vi gör det, har vi fått rikliga bevis för bland annat i Birgitta Dahls och Pol Pots Kambodja, i Stalins Sovjet och i Hitlers Tyskland.

De svenska nationalsozialdemokraterna gjorde Birgitta Dahl till Talman efter hennes Pol Pot-slickande. Det säger mycket om vad den rörelsen går för.

Ötåbo sa...

Nej jag är INTE avundsjuk på Styrmans helikopter eller resor för den delen. Är bara less på att alltid få läsa hans kommentarer i tidningen och här på bloggen om hur jävla dumma alla andra svenskar är. Tänk om alla vore som han !! ...stackars land. Beträffande signaturen, så stämmer den...jag bor faktiskt i mörkrets by (fortfarande). Men snart så lämnar jag detta samhälle och jag kommer inte att sakna denna pajas i hatt och näbbskor. Antar att du kommer att fortsätta lalla på i samma fotspår i resten av ditt liv. För jag tror att det är själva fejden med alla som driver dig vidare, inte att få en lösning på den ! Vi kanske borde ta upp Robban Aschberg ? Utnyttja nu tiden bakom lås och bom till att tänka över ditt liv, så ska du se att allt blir bättre. Annars så är det ju bara att emigrera !

Mikael Styrman sa...

Jag ska försöka förnya mig. Man vill ju inte stelna till och förvandlas till en nationalsozialdemokrat.

Mörkret har ju en lösning. Det är bara att ni följer det regelverk som nationalsozialdemokraterna själva utformat. Tala om för Kurt A Larsson att han måste betala kommunens räkningar.

Vart ska du? Ska du iväg och släcka någon annanstans?

Anonym sa...

betala du också i tid dina räkningar

Mikael Styrman sa...

Larva dig inte.

Ötåbo sa...

...hmmm, jadu kära Styrman. Jag ska lämna Ötå för att åka ut i det riktiga Sverige. Där det finns gatlysen och vettiga människor.
Kommer att sakna älven, naturen...inte den kontorsbyggnad i centrala delen av Ötå som DU har pyntat !! ...som en grinig liten femåring. Nää, klipp dig och skaffa ett hederligt arbete. Men jag antar att du måste åka lååångt för att hitta nån som skulle vilja anställa en som som du. Trevlig sommar.

Mikael Styrman sa...

Lycka till!

Du kanske kan lära Dig något, t ex varför gatubelysningen lyser där ute, i det riktiga Sverige.