fredag 11 april 2008

Morgan Tsvangirais helikopter

.
Nu tycks det som om de norrländska nationalsozialdemokratiska valarbetarna anlänt till Zimbabwe. Den av den svenska ”rörelsen” skolade Robert Mugabe har nämligen begärt omräkning av rösterna i presidentvalet, dock utan att det första resultatet ännu offentliggjorts. Så det ser ut att ordna sig för sosseriet i Zimbabwe.


Mikael Styrmans helikopter

Här har rörelsen förföljt mig/oss i många år. Bland annat har det tagit sig uttrycken att Rabarber-Matti vid den Kinesiska Folkdomstolen utdömt ett olagligt förskott från Ekfors Kraft AB till Vattenfall Gestapo-Kraft, som senare konfirmerades av Hovrätten (det var före valet). Med denna olagliga dom i bagaget utmätte nationalsozialdemokratin genom kronofogden vår helikopter och skulle stup i kvarten hämta den, uppenbarligen för att trakassera mig.


Morgan Tsvangirais helikopter

Bud når oss om att Zimbabwisk polis har gripit oppositionsledaren Morgan Tsvangirais advokat Innocent Chagonda, enligt SVT Text-TV. Gripandet kopplas till att Chagonda krävt att polisen ska lämna tillbaka en beslagtagen helikopter som använts i oppositionens valkampanj.


Fler likheter mellan Sverige och Zimbabwe

Vår advokat har ännu inte blivit arresterad för att han försvarar oss. Däremot utsätts vår revisor för trakasserier av nationalsozialdemokratiska politruker. Det råder missnöje i rörelsen med att vår revisor inte tvingat något av våra bolag att söka sig i konkurs. Det beror i sin tur på att inget av bolagen är skyldigt att söka sig i konkurs och vår revisor följer det regelverk som gäller. Det accepteras uppenbarligen inte av politrukerna på Revisorsnämnden som arbetar efter den inarbetade tesen att om svensk lag och sosseriets vilja divergerar äger nationalsozialdemokratisk vilja företräde framför svensk lag.

Likheterna mellan Sverige och Zimbabwe är slående. Nazisterna är mycket intresserade av att stjäla helikoptrar i bägge länderna.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Då det verkar som du missat något vitalt här, kan jag upplysa dig om att sossarna inte längre leder landet.

Mikael Styrman sa...

Jag är fullt medveten om det.
Merparten av det jag beskriver för egen del har skett före regeringsskiftet. En del saker har inletts under den förra regeringen, men dess verkan fortgår än.

Även efter regeringsskiftet är merparten av tjänstemännen de som den gamla regeringen utsåg. Det tar en viss tid innan de förstår att förutsättningarna förändrats. Ibland fortsätter de i samma riktning tills de får ett uttryckligt direktiv om kursändring. Det finns också en del svårare fall, som inte hörsammar ett sådant direktiv, utan helt sonika måste bytas ut, för att en ny politik ska vinna genomslag.

I Zimbabwe har det inte skett något maktskifte för där håller sossarna på och ”räknar om” rösterna.

Nomen Mysticum sa...

Reinfelt har ju inlett utrensningarna så vi, eller du, får väl se hur det blir?

Mikael Styrman sa...

Termen utrensningar har en tråkig klang men nog behöver stora delar av den offentliga förvaltningen vitaliseras efter 70 års korrumperat styre.