lördag 12 april 2008

Cape East och framtiden

.
Enligt uppgifter i media sällar sig f d Sundholmens Camping, numera Cape East, till problemföretagen i Haparanda. Anläggningen som ursprungligen var studentbostäder i Hammarbyhamnen i Stockholm plockades ned och flyttades till Haparanda under den värsta IKEA-febern. Man må vara av olika åsikt om hur den ser ut och passar in i Tornedalen. Själv tycker jag nog att man kunde fortsatt till Murmansk med den när man en gång fått upp den på lastbil. Den är ju nämligen mer lik en rysk militärförläggning än ett hotell.

Nåväl, det sägs att man investerat 60 miljoner i anläggningen. Varför, kan man fråga sig. Sedan IKEA-turisterna uteblev har olika alternativa inriktningar föreslagits. Såväl konferensanläggning som SPA har diskuterats. Landet är dock fullt av fina, väl skötta, konferensanläggningar som av historiska skäl har låga anläggningskostnader och som ändå går dåligt. De saknar som regel inte entreprenörer heller. Konkurrensen på SPA-området ska nog inte heller underskattas.

Det framgår inte av uppgifterna i media om Akelius tagit i anspråk en pant, eller gjort ett konventionellt förvärv, efter upprättande av en avkastningskalkyl. Om det är en avkastningskalkyl kan det nog vara klokt för Akelius att satsa på att ge personalen en ekonomisk repetitionskurs på skolbänken.

Innan man kastar goda pengar efter dåliga, kan det nog vara klokt att ta en kall dusch och skaka på huvudet. Kan det finnas alternativa användningar för anläggningen?

Polisen övar nationella insatsstyrkan i det tättbefolkade Göteborg. På Cape East skulle nationella insatsstyrkan kunna öva krigföring mot civilbefolkning i stadsmiljö. Vid Cape East är det dessutom så gott om plats att polisen kan skjuta ned sin helikopter utifrån. Inte så många gånger dock på grund av det sätt som sosseriet använt polisflygets pengar. Med tanke på det senare kan det dock finnas förutsättningar att göra en god affär. Annars återstår väl bara att göra den till flyktingförläggning.

Inga kommentarer: