torsdag 3 april 2008

Riksdagsmännens alkoholproblem

.

Det har förvånat mig mycket hur en lag som den om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar har kunnat antas i Sveriges Riksdag.

En lag med så tydlig nazistisk anstrykning borde inte ha kunnat komma igenom riksdagen utan borde ha utlöst ett ramaskri, de röda lamporna borde ha blinkat, klockor borde ringt, sirener ljudit. Förslaget borde genast ha förpassats till papperskorgen. Göran Mugabe och Skurk-Maja som släpade kadavret till riksdagen borde ha blivit ombedda att ställa sin platser till förfogande.

Lagen är obehövlig, i vart fall om den ändå inte används mot de bolag som frekvent driver sina kunder till evakuering – under fredstid. Lagen motiveras endast av ett exempel och det dessutom välkänt lögnaktigt.

Jag har hittills föreställt mig att lagens antagande helt skulle bero på politiskt mygel, typ du får igenom det här men då ska mina grupper få igenom särregler som gör det möjligt för dem att undgå vissa elavgifter..osv.

Nu när jag varseblivit att våra riksdagsmän är på lyset dagarna i ända blir bilden mer differentierad. Är riksdagsmännen frekvent inne i dimman då kan ju vilken smörja som helst rinna igenom i riksdagen och det kan man ju säga att har skett i det här fallet. Även en del andra egenheter som inte anses som socialt acceptabla skulle kunna förklaras på detta sätt om än inte ursäktas.

Lagen bör omgående avskaffas och de riksdagsmän som varit med om att anta den bör ta sig en ordentlig funderare på vad deras uppgift i riksdagen är.

Inga kommentarer: