torsdag 3 april 2008

Kungörelse

.

Kallelse av okända representanter för Sosse-Stasi

Jag får härmed informera om att vi nu åter lejt finska åkerier för att sprida grus på tillsynsvägarna i våra ledningsgator. Om NationalSocialdemokraternas medarbetare vid Skattemyndigheten, Polisen och Åklagarmyndigheten önskar ta tillfället i akt för att åter ”missuppfatta” det och ta det till intäkt för att anklaga mig för Polttoöljysmuggling, trakassera mig, min familj och mina företag, hämta mig i gryningen i vanlig ordning, paradera mig fram och tillbaka utanför polisstationens huvudentré samt olagligt frihetsberöva och anhålla mig något dygn, i ond tro, för att skrämma och hota mig och min familj, så är tidpunkten lämplig nu.

Om Skatteverket önskar göra en ny räd på sosseriets uppdrag och ligga så länge på bokföringen att något eller några bolag kan tvingas i tvångslikvidation är även detta lämpligt att göra nu. Vi har behållit flyttkartongerna från Skatteverkets senaste räd. De står uppradade i entrén till vårt kontor varför nya lådor inte behöver anskaffas.


Politiskt åtal i Finland

I höstas åtalades jag i Finland för bokföringsbrott. Jag anklagades bland annat, och främst, för att ha undanröjt ett antal månaders bokföringsmaterial. Stämningen till huvudförhandlingen erhölls en vecka före huvudförhandlingen och huvudförhandlingen föregicks inte av några polisförhör.

Några veckor innan stämningen erhölls gjorde Sosse-Stasi inbrott i vårt kontor och våra bostäder varvid man i hemlighet bortförde omfattande bokföringsmaterial i OY Ekobox AB. Inbrottet märkte vi aldrig men jag upptäckte att Ekobox bokföring som vi nyligt hade fått tillbaka från Skatteverket hade försvunnit och inte kunde återfinnas trots stor möda. Tack vare att vi hade kopierat allt bokföringsmaterial och även informerat skattemyndigheten om detta - dock utan att de begripit det - slutade detta justitiemord ändå med ett jättefiasko.

Intrigen som är både driven och ondskefull är i linje med såväl Sven-Erich Skurcs som Göran Mugabes och Skrynkliga Vargens arbetssätt. Hade planen lyckats, hade aktionen varit närmast genialisk. Finska rättsväsendet hade låst in mig på två till tre år och det hade varit en hart när omöjlig uppgift att visa att aktionen emanerade från det svenska sosseriet - ett sant Alexanderhugg.


Märklig föreställning

Rättegången i finska Kemi blev en märklig tillställning. Under förhandlingen, som pågick ungefär fem timmar skämdes åklagaren hela tiden. Nämndemännen följde förhandlingen intresserat och märkligt nog var det domaren som drev målet. Det framkom att all bokföring saknades för sammanlagt sju månader. Det var inte en eller två pärmar som var borta, vilket kan inträffa när det blir för många kockar i myndighetssoppan. Det var istället hela månader ur olika pärmar som var borta medan andra månader i dessa pärmar fanns kvar. Så kan inte bokföring spontant försvinna genom olyckshändelse utan att en eller flera fysiska personer aktivt hjälper bokföringen att försvinna.


Intrigen röjs

Under förhöret med taxeringsintendenten framkom att skattemyndigheten hade emottagit mina skrivelser där jag påtalat att jag hade kopior av all bokföring som de kunde få ta del utav om de så önskade. Tyvärr hade inte taxeringsintendenten förstått det ”krångliga” svenska språket och inte heller anlitat översättningshjälp trots att Finland är officiellt tvåspråkigt. Intrigen avslöjades i all sin ömklighet när taxeringsintendenten under förhöret sa: ”ingen har ju kopia av en hel bokföring”. Vi kunde dock lägga kopior av all bokföring på domarens bord vid sittande rätt. Jag berättade vid förhöret med mig, att vi varit företagare i åtminstone fem generationer och att både min far och min farfar lärde mig redan i unga år att i ett korrumperat rättssystem måste en företagare själv bevaka sin rättstrygghet – ingen annan gör det åt honom. Denna lärdom har vid det här laget många gånger burit syn för sägen.


Domen skriven i förväg

Efter förhandlingen fick jag, min advokat och åklagaren vänta utanför i 10-15 minuter. När vi fick komma in igen noterade jag omedelbart att nämndemännen skämdes så att det nästan blev besvärande. Den korta tiden till trots, efter den långa förhandlingen, hade domstolen hunnit analysera förhandlingen, enas i skuld- och påföljdsfrågan och skriva en lång och välformulerad dom som domaren Saarela läste upp.

Den långa frihetsberövande dom som Saarela hade tagit betalt för eller eljest ställt i utsikt kunde således inte levereras till hans svenska uppdragsgivare inför förhandlingarna om tvångsinlösen av Ekfors nät i Hovrätten, så den förhandlingen fick ställas in med stöd av en undanflykt och flyttas till försommaren 2008.


Mutad domare?

Det framgår inte så här långt om domaren Saarela är mutad och gör egna affärer med det svenska sosseriet eller om det är fråga om mer omfattande politisk korruption i Finland. Den närmaste tidens händelseutveckling kommer att indikera vilket som är fallet. Att vara domare och korrumperad är i vart fall ett mycket grovt brott. Det är svårt att överblicka hur många oskyldiga människors liv en korrumperad domare totalt kan ödelägga.

I Sverige saknar vi helt tradition på korruptionsbekämpningsområdet på grund av att maffian, eller den organiserade brottsligheten, till stora delar vuxit ihop med staten och rättsväsendet. Vi har visserligen en enhet under riksåklagaren som ska syssla med korruptionsbekämpning men den enheten är helt tandlös och bara intresserad av att självupptaget visa upp sig i media utan att utmana någon makthavare. Var väntar sig riksåklagaren och van der Kwast finna den svenska korruptionen? – Är det nån stackars lastbilsåkare eller kioskägare som ska få representera den eller hur ser strategin ut?


Dog 100.000 finnar i onödan?

I Finland ser det lite annorlunda ut. Där finns en tradition att faktiskt avslöja åtminstone ekonomisk korruption. Om korruptionsbekämpning även biter på politisk korruption i Finland känner jag inte till men Finland har ett, i förhållande till Sverige, annorlunda och förpliktigande förflutet. Finland har nyligt firat 90 år i frihet. I krigen mot Sovjetunionen dog 100.000 finnar. Det skulle vara en mycket grov kränkning mot deras minne och deras efterlevande, om det visade sig att de dog i onödan och att Finland trots deras offer ändå fick Sovjetunionens korrumperade rättsliga och politiska system.


Begäran om förhandsbesked

På förekommen anledningen får jag informera om, att det är omöjligt för oss att kopiera allt bokföringsmaterial i alla bolag. Om meningen är, att överdrivet James Bond-inspirerade Ebbe Carlsson-poliser ska försöka göra ett likadant inbrott och justitiemord igen, vill jag på detta sätt informera om, att vi önskar besked om vilket bokföringsmaterial som avses stjälas, så att vi kan kopiera det färdigt, så att de politiska och rättsliga pajaserierna kan fortsätta, på känt sosserimanér.


Kallelse av okända Ebbe Carlsson-poliser

Eftersom inbrotten för buggning och stöld av räkenskapsmaterial sker i smyg, när vi inte finns på plats och berörda myndigheter är oförstående vid fråga, är vi tvungna att på detta sätt annonsera, för att komma i kontakt med de för oss okända Ebbe Carlsson-poliserna.

Svar emotses snarast till :
Ekfors Kraft AB
Mikael Styrman
Matarengivägen 15
957 31 ÖVERTORNEÅ

Ytterligare information kan inhämtas på: http://mikaelstyrman.blogspot.com

Kopia för kännedom och eventuell åtgärd till:
Republiken Finlands President, Tarja Halonen.

7 kommentarer:

Anonym sa...

S dominerar bland chefer i staten
Mer än hälften av de ex-politiker som har statliga toppjobb är aktiva socialdemokrater. Det konstaterar SVTs Rapport efter en genomgång av vilka som är chefer i staten.

Rapportredaktionen har studerat landshövdingar, myndighetschefer, ambassadörer och bolagschefer. Bland landshövdingarna är enligt genomgången 16 av 21 ex-politiker.
Bland myndighetscheferna har man identifierat 41 som före detta politiker. Åtta ambassadörer är ex-politiker, och av dem är sex socialdemokrater. Tre bolagschefer har partipolitisk bakgrund.
Totalt hittade Rapport 68 ex-politiker bland de flera hundra chefer som granskats. Av dem var 54 procent socialdemokrater, 16 procent moderater och 12 procent centerpartister.
När Rapport genomförde en motsvarande granskning för fem år sedan var 58 procent av ex-politikerna socialdemokrater.

Ingegerd Wärnersson, landshövding
Lars-Erik Lövdén, landshövding
Lars Engqvist, landshövding
Mats Hellström, landshövding
Lorentz Andersson, landshövding
Sören Gunnarsson, landshövding
Gunnar Lund, ambassadör USA
Margareta Winberg, ambassadör Brasilien
Bo Göransson, ambassadör Kenya
Maj-Inger Klingvall, ambassadör Mocambique
Harald Fälth, ambassadör Tjeckien
Carl Tham, ambassadör Tyskland
Lars Rekke, vd i LFV
Anitra Steen, vd i Systembolaget
Ines Uusmann, chef Boverket
Yvonne Gustafsson, chef ESV
Olof Rydh, chef Exportkreditnämnden
Sören Häggroth, chef Fortifikationsverket
Curt Malmborg, chef Försäkringskassan
Kerstin Wallin, chef Glesbygdsverket
Nils-Gunnar Billinger, chef Luftfartsstyrelsen
Ann-Christin Tauberman, chef Läkemedelsförmånsnämnden
Pia Enochsson, chef Myndigheten för skolutveckling
Ewa Persson Göransson, chef SIS
Kristina Rennerstedt, chef Statens kulturråd
Lars Ljung, chef SGU
Lena Jönsson, chef Verket för förvaltningsutveckling
Anita Johansson, chef Verket för högskoleservice
Kjell Jansson, chef SCB
Ingemar Skogö, chef Vägverket
Ulf Westerberg, chef Rättsmedicinalverket
Gunnel Färm, chef Elsäkerhetsverket
Bo Jonsson, chef Statens Fastighetsverk
Mikael Sjöberg, chef Arbetslivsinstitutet
Bo Bylund, chef AMS
Kenth Pettersson chef Arbetsmiljöverket
Lena Nyberg, chef Barnombudsmannen

Anonym sa...

Du har mångas stöd Micke, dock sitter dom flesta bara hemma och muttrar om hur missnöjda dom är, sen biter man ihop och accepterar allt som beslutas. Stå på dig!

Anonym sa...

Ni 2 anonyma insändare måste vara lejda av MIkael S att skriva. Till den första anonyma som skrivit sin kommentar den 3 april i år måste jag upplysa att du kan inte vara så väl insatt i det du skriver. DU namnger t.ex. Kent Pettersson som chef för Arbetsniljöverket. Men snälla du - karl är ju död sedan en längre tid.
Och till nummer 2 i klagokören så borde du kanke påvisa att Styrman har stort stöd ute i stugorna. Möjligtvis i din stuga, men i vilka andra. Kan du ge några exempel ?

Anonym sa...

Löjligt, verkar som att ni alla skyller ert hänsynslösa beteende på politik. Styrman själv är ansvarig för den situation han nu sitter i. När jag läser inlägg på denna sida får jag känslor av en maktgalen psykopat. Raljerar om nazism o.d

Det är nog många som inte stödjer Styrman också.

Anonym sa...

Stå på dig Micke.
De är många andra som borde i fråga sätta mer som försegår i maktens korridorer.....

Från en som inte har studie skulder.

kalle sa...

Till senaste anonym: Det märks att du inte har några studieskulder!

Anonym sa...

Styrmanföljetongen har fått grytorna att koka i många stugor, inte bara i Norrbotten.

Det här med likhet inför lagen jagar många rastlösa själar att verkligen ifrågasätta alla tudelade karaktärer som sitter och jäser på sina stolar.

Hur kom de att besistta stolarna ?
Var det för alla meriter eller var det för att de tillhör rätt parti.
Det finns mycket skumt i salongerna och en riktig utrensning skulle vara på plats.
De charmar och flirtar med varandra skrubbar varandras ryggar.

Vad gör en landshövding kan man ju undra.

Gåvor, gengåvor skengåvor i fyllan och villan är vad mycket handlar om.

Jag tror i alla fall inte att de kom på plats för att de har skarpt intellekt, eller hög IQ.