måndag 16 december 2013

Den rufflande ministern och låtsasrättvisan

.
Den 6 december skrev jag ett blogginlägg ”En kvinnlig rufflares väg”, om hur It- och Energiminster Anna-Karin Hatt sätter sig över de demokratiska spelreglerna för att istället ruffla sig fram, på andra mer demokratiskt lagda politikers bekostnad. Det är klart att hon inte skulle kunna göra det utan hjälp av andra politiker, vilka således också är myglare.

Knappt har trycksvärtan torkat i fråga om detta samt domstolarnas Thomas Quick-bedrägerier förrän hon utmärker sig igen.

Låtsasrättvisan i form av Förvaltningsdomstolarna har just klarat av sin läggmatch mot de tre oligopolföretagen i elbranschen. Det var ju aldrig meningen att myndigheterna skulle vinna mot dem om nätavgifterna. Det skulle bara se ut som om politiken försvarade elabonnenternas och väljarnas intressen, men att domstolarna gick dem emot. Det är naturligtvis inget annat än trams. Politikens låtsasspel går ut på att lura i oss att inte politiken utövar inflytande över domstolarna. Men våra politiker använder bara ”rättvisan” för att dra sig undan väljarnas dom.

Beaktande det ekonomiska såll som Vattenfall har utvecklats till under våra omoraliska politikers föredöme kunde naturligtvis inte processen avlöpa på annat sätt. Om inte Vattenfall får täcka de svindlerier, förskingringar och den missmanagement som företaget återkommande utsätts för måste regeringen ta skattemedel i anspråk för att täcka förlusterna. Det går naturligtvis, även om det kompliceras av EU:s regler. Naturligtvis vill inte regeringen heller avsätta skattemedel till sådant. Bättre då om Vattenfall får plundra elabonnenterna själv. Utan att politikerna kan lastas för det.

För att få skattebetalarna att glömma detta rufflande riktar nu ”Hatten” den trogna propagandaapparatens mörkläggningskapacitet mot elhandlarnas tillsvidarepriser. De har alltid varit högre än avtalsbundna priser. Och de går att undvika för den som vill. Men Anna-Karin Hatt är inte mån om skattebetalarnas pengar. Hon är bara mån om den egna taburetten och vill använda elhandelspriserna för att dölja sitt dubbelspel om nättarifferna - som det inte går att komma undan. Och naturligtvis för att Du ska glömma hennes mygel för att ta sig in i riksdagen på någon annans plats.

Men som sagt. Ensam skulle det inte gå. Är alla ledande centerpartister numera skurkar eller varför får hon hålla på så här?

Stockholm måndagen den 16 december 2013
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: