söndag 1 december 2013

Lynchjustis är kodordet

.
Nu när de falska domarna mot Thomas Quick är undanröjda har det föranlett Göran Lambertz att gå i kraftig försvarsställning för att han inte gjorde något åt pajaserierna när han hade möjlighet - och skyldighet - som JK 2006. Det är förstås extra skämmigt eftersom det därmed blev Göran Lambertz som stängde dörren till möjligheterna att åtala dårarna för att de saboterade en massa mordutredningar och lät mördarna gå fria.

Det tycks vara fler som tar åt sig av detta. Åtminstone sprider sig oron bland de ”fina” journalisterna nu när det pratas om att avsätta Lambertz. Ett justitieråd ska ha en stark ställning för att inte behöva gå i politiskt koppel. Åtminstone är det tanken. Men avsikten är ju att garantera oss ett självständigt rättsväsende med bra domare som inte går i politiskt koppel. Avsikten är inte att garantera dåliga domare, sådana som är mutade eller går i politiskt eller kollegialt koppel att få sitta kvar.

Självklart måste det finnas möjlighet att avsätta ett dokumenterat odugligt, korrumperat eller grovt vårdslöst justitieråd. Men får man tro de ”fina” journalisterna är det ett starkt hot mot rättsväsendet om en odugling, eller en som saboterar mordutredningar för att skydda mördare, kan avsättas.

Kodorden är ”lynchjustis” och ”moras av billig populism” exempelvis när Fredrik Sjöberg skriver i SvD.

När det nu har kommit fram, att en i det här sammanhanget oskyldig person, pådyvlats ansvaret för inte mindre än åtta mord väcker det förstås oro bland de många ”fina” journalisterna, vars uppgift det var att granska vad rättsväsendet - och JK - hade för sig.

Thomas Quick erkände 39(!) mord och blev åtalad för åtta mord. När Quick berättade att han hade haft medhjälpare blev dessa inte åtalade. De kallades inte ens till rätten för att vittna. I den delen ansågs han inte trovärdig. Men i fråga om erkännanden om mord ansågs han trovärdig…!

Det bör rätteligen väcka en del oro bland våra många ”fina” journalister när man diskuterar avsättning av Lambertz. Varför ska vi föda en totalt oduglig och rövslickande journalistkår? Nog borde väl de också avsättas? Nog vilar åtminstone en tredjedel av ansvaret för Quick-haveriet på vår odugliga och korrumperade journalist- och redaktörskår.

Vi har nyss fått veta - av den wallraffande Dan Josefsson - att Quick-haveriet berodde på att Säter fungerade som en sekt.

Men varför fungerar inte journalistkåren och våra media? Vi har haft ett flertal allvarliga brott, justitiemord och vanliga mord som journalistkåren tämligen enigt tiger om. Varför gör dom det? Är journalistkåren smittad av samma eller liknande sekterism som Säter? Vem är i så fall journalistikens Margit Norell? Vem ska man tala med när man vill ha något mörklagt? Och hur fungerar sekten? Vem är behörig att få en sak mörklagd?

Jag tänker exempelvis på fallet Carl Fredrik Algernon i vilket vår fina journalistkår istället för att göra sitt jobb vände upp baken och lät vapenindustrin och utrikeshandelsdepartementet smaka ordentligt. Likadant gick det med Allmänläkaren och Obducenten i Catrine Da Costa-fallet. Och de många justitiemorden mot Ekfors Kraft fungerar likadant.

Jag ställer mig ett antal frågor med anledning av detta och vill dela med mig av dem.

Borde vi ha en av medborgare sammansatt legitimeringskommitté som kan dra in behörigheten att arbeta som journalist och/eller redaktör för personer som tar mutor eller inte är den journalistiska uppgiften tillräckligt vuxen och därför ägnar sig åt mörkläggning istället för granskning?

När får vi en riktig journalist som wallraffar på TV:s, Radios och tidningars nyhetsredaktioner och förmedlar till oss alla varför våra journalister är ett sådant hot mot det fria ordet, rättssäkerheten och demokratin? Vi vill veta hur de journalistiska läggmatcherna och mörkläggningen går till. Det är en viktig insats att berätta det för oss.

Lynchjustis är kodordet bland våra journalister när vi vill att de ska sköta sitt arbete.

Övertorneå söndagen den 1 december 2013
Mikael Styrman
.

1 kommentar:

Anonym sa...

Nya medier tar vid där gamla sviker.

http://www.nyatider.nu/

Det kommer förhoppningsvis fram nya tuffa journalister.