fredag 6 december 2013

Det accelererande rofferiet

.
En av de allra viktigaste faktorerna för att bygga välstånd i ett land är ett fungerande rättsväsende. Inte en fungerande attrapp. Det fungerande rättsväsendet hänger lika intimt samman med ett korruptionsfritt samhälle som deras motsatser - korruption och rättsröta - går hand i hand. Korruption finns knappt i länder med fungerande rättsväsende. Och fungerande rättsväsende finns inte i korrumperade länder.

Såväl dysfunktionellt rättsväsende som korruption innebär en biljett till en framtid utan välfärdssystem men med utbredd fattigdom. För alla utom de hänsynslösa.

För tjugo år sedan fanns liksom nu utbredd kriminalitet i idrottsrörelsen - på hög nivå. På lägre nivåer begränsade den sig till att ett inte allt för stort antal, ofta politiskt aktiva - funktionärer lurade sina medmänniskor att arbeta ideellt åt föreningarna och åt de förslagna och hänsynslösa själva, eftersom de skummade föreningarnas intäkter.

Nu tycks kriminaliteten och demoraliseringen av idrotten ha gått så långt, att mängden läggmatcher i div 3 (!) tvingar fram åtgärder. Vad återstår att korrumpera kan man fråga sig? Är division 5 och 6 också smittade, eller kommer de att bli det först i framtiden? Vad kommer i så fall att finnas i potten som man kan lura till sig?

Ett lägre nummer i soppkökskön?

Det har sitt pris för en nation att undergräva rättsväsendets funktion. Men priset betalas inte av samma personer som drar nytta av att sätta rättsväsendet ur spel.

Varför är då korruptionen på låg nivå inom idrotten intressant, kan någon fråga sig? Därför att den är en markör som för oss alla speglar tillståndet i samhället. Samtidigt som inte ens fotbollens div 3 klarar sig från korruption publiceras återkommande förskönande ”undersökningar” som påstår att landet är förhållandevis korruptionsfritt. Man frågar sig naturligtvis hur den undersökningen är gjord - om den inte är en ren skrivbordsprodukt - ett falsifikat av korrumperade som utmålar landet som okorrumperat :-))

Landet är fritt från korruptionsbekämpning - det är något helt annat det.

Övertorneå fredagen den 6 december 2013
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: