måndag 15 september 2014

Landet utan miljöparti

.
I Sverige har vi till namnet ett miljöparti, som i många andra länder. Men i praktiken har vi inget sådant. Vi har istället ett parti som är följden av de svenska kommunistpartiernas sätt att föröka sig. Det sker nämligen vanligen genom delning.

Jag har själv i min ungdom röstat på Miljöpartiet, men jag slutade med det när det visade sig bara vara ett illa kamouflerat kommunistparti.

Det finns fler partier som gärna vill tillskriva sig att vara ett miljöparti. Centern exempelvis. Men Centern slänger flitigt omkring sig floskler om vem partiet omhuldar. Bland annat omhuldar partiet just de verksamheter som svinat ned Bottenviken, Bottenhavet och Östersjön. Minst sagt motsägelsefullt och innebärande att till skillnad från många andra länder saknar Sverige ett miljöparti.

Men är folk lättlurade så är de lättlurade.

Dödens Väntrum måndagen den 15 september 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: