tisdag 2 september 2014

Regeringens åtgärder för att återupprätta läraryrket

.
Regeringen, med Jan Björklund som främsta förespråkare, driver frågan om att lyfta skolan ur inkompetensens misär genom ett flertal åtgärder. Bland annat genom att återupprätta läraryrkets status exempelvis genom att införa ett system som gör att särskilt kvalificerade lärare får extra hög lön.

Just det är inget problem utan istället en självklar åtgärd som helst hade behövt göras för länge sedan. Problemet är istället hur denna reform med det bästa för sina ögon kommer att se ut sedan den passerat den svenska politiska byråkratin och byapolitikernas släktkära kvarnar. Med kännedom om hur de brukar arbeta befarar jag att följden endast undantagsvis kommer att bli att särskilt förtjänta lärare får den avsedda bonusen. Istället kommer följden sannolikt att bli att mängder av klåpare som inte på något sätt är förtjänta av bonus istället kommer att få den. Det är själva essensen i den svenska byråkratins och politikens arbetssätt.

En annan sak som uppmärksammats i den mediala debatten, men som åtminstone inte jag råkat lägga märke till om regeringen gjort något åt, är den olyckliga maktkantring som har skett inom skolvärlden. Jag syftar på att skolpengen försvagat lärosätets och lärarens ställning och gett eleven ett icke avsett och alldeles för långt gående inflytande som underminerar skolans kvalitet. Effekten har blivit att den minst lämpade fått mest att säga till om. ”Fullast kör” som vi i andra sammanhang och i utslag av rå humor kan säga. Kanske är det svårare att komma framåt i denna fråga eftersom den klåfingriga stolle som ställt till med det sitter i regeringen, men numera främst förstör utrikespolitiken. Allt detta gjordes ungefär samtidigt som krutuppfinnarna drev upp räntan till 500%, drev 100.000 svenska företag i konkurs, tömde Sverige på små industriföretag, exporterade maskinparken och bar bankmaffian som hade ställt till med allt på skattebetalarnas armar. Det är mycket man borde göra med de personer som orsakade detta. Att utse dem till ministrar är inte det man först kommer att tänka på. Det tyder på mycket dåligt omdöme i valet av svenska ministrar.

En tredje sak som väsentligt skiljer Sverige från länder med fungerande skolväsende är att i de andra länderna är politiken och samhället lojala med lärarens auktoritet. Där riskerar inte läraren att bli åtalad om han, mån om elevernas undervisning och skolgång, försöker hålla ordning i klassrummet. Men det är säkert en fråga som regeringen inte vågar peta i. Och vågar man inte ta i den frågan har vi en ganska tydlig indikation på hur det kommer att gå med regeringens ängsliga reformering av skolan.

Södertälje tisdagen den 2 september 2014
Mikael Styrman
.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Klockrent

Att förvänta sig att det lokala kommunala politiska pampväldet skulle premiera UTVALDA lärare är som att Jantelagen inte fans.

Så, myndigheterna funkar efter lagen om 3F....eller hur;
1) Förfölja
2) Förlöjliga
sen nådastöten

3)FÖRINTA
= 3F

ELLER HUR MIKAEL DU KÄNNER IGEN METODEN?

Anonym sa...

så sant

Anonym sa...

Jan Björklund har alltså haft 8 år på sig att göra något vettigt med skolan men det enda han gör är att skylla alla misslyckanden på företrädarna. Björklund måste vara den mest patetiska minister och lögnhals som Sverige någonsin haft, fullständigt inkompetent, och han har ingen förmåga till djupare analys av problemen med skolan. Men så är han ju en felprogramerad folkpartist som helt fastnat i sina paradigmer som de flesta andra inom det partiet.