måndag 1 september 2014

Svensk sjukvård är väl förberedd mot ett EBOLA-utbrott?

.
Åtminstone anser Dagens Nyheter det enligt en artikel publicerad igår. Det framgår inte varför. Ofta är det ju så med mörkläggningsorganet Dagens Nyheter att det riktigt intressanta är det som INTE står i artikeln. Därför väcker den frågor? Varför är svensk sjukvård väl förberedd och framför allt HUR väl förberedd är svensk sjukvård? Även andra bananrepubliker kan hantera ett misstänkt fall åt gången under tillfredsställande former. Men ett regelrätt utbrott av EBOLA - vilka resurser finns att hantera det? Efter vilket antal misstänkta fall ligger de misstänkta fallen i korridorerna bland gravida mammor och bland män i väntan på plastikoperation?

Ännu i förrgår var det uteslutet att EBOLA skulle nå Sverige. Igår, med ett misstänkt fall, var det inte så säkert. Skulle provet ha utfallit så att det misstänkta fallet skulle varit ett EBOLA-fall, skulle det plötsligt ha varit så sannolikt att det skulle nå Sverige att det nästan skulle ha varit sant, för att använda ”Tage Danielsson-logik”. Men nu, när provet gav negativt svar, är det kanske så osannolikt att det åter är uteslutet att EBOLA ska nå Sverige?

Vi lever i ett välordnat samhället. Det är en del av vårt skydd mot epidemier som EBOLA. Men även i ett välordnat samhälle som det svenska, finns delar av samhället som inte är lika välordnade och som mycket väl kan utgöra smitthärdar, om det vill sig illa. Det finns människor som av olika skäl lever utanför samhället, men ändå bland människorna. Folk som är rädda för samhället av olika skäl, som inte förstår språket och kanske inte heller kan läsa så bra. Skulle EBOLA få fäste i en sådan miljö kan det snabbt visa sig att vårt välordnade samhälle inte gav så starkt skydd.

Därför är den i första stycket framställda frågan helt adekvat. Hur väl förberedd är vår sjukvård? Var går gränsen mellan en välordnad säker tillvaro och kaos?

Vis av erfarenheter från tidigare - då visserligen överdrivna pandemier - kan man fråga sig vilka medikamenter som oprövade ska sprutas in i folk mer eller mindre obligatoriskt om EBOLA ändå söker sig till Sverige?

Södertälje måndagen den 1 september 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: