måndag 15 september 2014

Censur i realtid

.

Så här långt tycks det politiska systemet någotsånär ense om att fortsätta att ignorera migrations- och integrationsfrågan. Den existerar inte liksom inte heller de 13% av valmanskåren för vilka det varit den viktigaste frågan, och det samtidigt som de fejkade valundersökningarna om vilka frågor som varit viktiga för väljarna inte ens har med frågan i hela undersökningen. Sällan har väl det pseudo-demokratiska apspelet blivit så avklätt. Den för valresultatet i särklass viktigaste frågan finns inte ens med i SVT:s undersökning…!

Det blir lite jobbigt när pseudovetenskapligt arbete måste komma fram till politiskt korrekta slutsatser. Och det blir inte lätt för morgondagens forskare när dagens fascister censurerar verkligheten redan innan den hunnit inträffa.

I det forna Sovjetunionen brukade man censurera på olika sätt. Bland annat förekom det att man suddade bort personer som hade hamnat i onåd från gamla fotografier. I Sverige censurerar fascisterna frågor redan medan de ännu inträffar, ibland till och med innan.

Det är humor, särskilt mot bakgrund av att arbetet utförs av förment välutbildade vuxna människor som gör sitt bästa och så blir det inte bättre än så här…!

Dödens Väntrum måndagen den 15 september 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: