torsdag 2 april 2015

Se upp där nere! Här kommer skolorna…

.
En vän till mig brukar säga att fördelen med att stå på botten är att man har fast mark under fötterna. I viss mån fungerar det nog även när man bara tror sig stå på botten. Så som tyckts ha varit fallet med de svenska skolorna. Men nu visar regeringen att dess förmåga att ytterligare försämra de svenska skolorna inte är på samma dekisnivå som skolorna själva.

Nu ska kommunerna, som (tillsamman med staten) misslyckats med att göra sina skolor till skolor som alla föräldrar vill låta sina barn gå i, få vetorätt mot friskolorna. Det ska även bli svårare för friskolorna att värja sig från i något eller några avseenden svaga elever.

Jag tror säkert att det sker i en uppenbar vilja att värna den kommunala skolan. Även i en önskan att tillförsäkra alla elever en helst lika bra skola. Men det kommer att leda till, att elever med bemedlade föräldrar, kommer att gå i skola utomlands. De mindre bemedlade, men ändå angelägna, kommer att välja de friskolor som på ett eller annat sätt lyckats värja sig mot svaga elever. Resten kommer att lalla runt i den kommunala flumskolan som våra politiker berövat alla möjligheter att vara annat än just flumskolor. Helst bör man ta bort betygen också, till förmån för ett intyg som säger att alla är lika bra. Det kommer säkert en del elever att tro på också, ända tills de kommer ut i kriminaliteten.

Det finns länder i vilka friskolor är en ickefråga. Länder i vilka alla går i den offentliga skolan. Länder i vilka lärarna inte avlövats sina möjligheter av välvilliga men inkompetenta och klåfingriga politiker. Som Finland exempelvis.

Södertälje torsdagen den 2 april 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: