måndag 20 april 2015

MH370 söks i större område

.
I dagarna offentliggjordes att man överväger att utöka området inom vilket man söker efter det ännu försvunna planet MH370.

En konstig omständighet kring MH370’s försvinnande är den uppgift som släpptes ut för viss tid sedan om att batterierna till nödsändarna, åtminstone det ena, redan ett år före försvinnandet ska ha passerat sin maximala tillåtna ålder. När man smälter den uppgiften en tid ter den sig allt mer osannolik. Ett flygplan av den aktuella sorten kostar mer än tvåtusen miljoner kronor och är underställd ett minutiöst och detaljerat underhållsprogram. Hur sannolikt ter det sig, mot den bakgrunden, att man inte byter batteri i nödsändaren?

Det är en typ av uppgift som skulle kunna släppas ut av någon som vet att planet inte kommer att hittas och känner ett behov av att förklara varför.

Kanske ska dessa uppgifter vägas samman med de fynd som gjordes i pilotens simulator, i dennes bostad, av vilken framgått att han övat inflygningar till den ensligt belägna amerikanska flygbasen Diego Garcia samt de vittnesuppgifter som finns om att planet setts passerande nära belägna Maldiverna på låg höjd?

1988 sköt den amerikanska robotkryssaren USS Vincennes ned det Iranska passagerarplanet IR655 ovanför Persiska Viken, med 290 döda som följd. Planet befanns sig på känd rutt och höjd men befälhavaren på Vincennes påstod ändå att man trodde sig vara föremål för anfall. Så skjutkåta amerikaner är ju i och för sig inget nytt här i världen. Och Diego Garcia ligger väldigt, väldigt isolerat.

Södertälje måndagen den 20 april 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: