tisdag 21 april 2015

Löfven vill skicka ett svenskt kustbevakningsfartyg

.
(Uppdaterad 22/4-15, kl 00:25)

De senaste dagarnas sjunkande flyktingbåtar, mellan Libyen och Italien, föranleder statsminister Stefan Löfven att vilja demonstrera handlingskraft genom att skicka ett svenskt kustbevakningsfartyg. Sverige har ju tidigare, inte utan politikens påtagliga stolthet, varit med och stöttat, och även deltagit i, den amerikanska expeditionen för att störta Gaddafi. Det skapade ett lovande inbördeskrig i vilket alla libyer i sann demokratisk anda kan vara med och skjuta skallen av varandra, ett nöje som förr var förbehållet ett privilegierat fåtal.

Och det är inte alla framgångar. Följden av svenskarnas, och deras kumpaners, inblandning i Libyska förhållanden har förutom en ”decentralisering” av oljeutvinningen även blivit att flyktingar numera kan dränka sig i tusental på väg till Europa. Inte det sämsta i en överbefolkad värld. Men jag tvivlar på att våra politiker vill kliva fram ur skuggan och ta åt sig äran.

Ännu är det oklart vad Löfven tänker sig att kustbevakningsfartyget ska göra. Ska den sänka flyktingbåtarna, sänka andra båtar eller ordna skyddskonvoj för hugade flyktingtransporter? Ett moraliskt dilemma kan redan nu förutses. Ska svenskarna hjälpa flyktingarna ta sig över Medelhavet eller ska man hindra dem ifall de försöker gå ut med överlastade eller icke sjövärdiga båtar? Eller ska svenska skattebetalarna rent av betala fördyringen till människosmugglarna om antalet resenärer begränsas? Och om nu någon båt ändå lägger ut överlastad - vad ska svenskarna göra då? Ska man skjuta den i sank eller ska man åka efter och kasta i flytvästar? Och om den nu sjunker - ska man ta upp flyktingarna då? Ska det i så fall ske enligt beprövad svensk modell - dvs att man tar upp så många att den egna båten också sjunker?

Blir det som Cecilia Wikström, fp, vill så kommer den att agera resebyrå och gratis skjutsa flyktingar till Europa. Det känns tryggt om svenskarna ska bygga upp världens största resebyrå. Dessutom gratis. Då kan vi känna trygghet i att andelen kvinnor på båtarna kommer att kvoteras liksom mindre etniska grupper som det eventuellt är särskilt synd om. Vi kan också vara förvissade om att alla flyktingar kommer att ha flytväst. Troligen kommer det även att finnas plats för Balkantiggare på fartygen så att flyktingarna redan på väg till Italien får bekanta sig med svenska förhållanden. Ja, det kommer säkert att sätta Sverige på kartan.

En mindre komplikation kan förutses. Det kan bli krig mellan Sverige och Italien om ”Cecilias Gratisresor” börjar skeppa flyktingar dit. Men det får väl Margot Wallström ta hand om.

Jag tror att Löfven helt har missförstått och underskattat situationen om han tror sig komma undan med hjälp av ett kustbevakningsfartyg. Det behövs betydligt tyngre aktörer som dessutom är bekanta med den svenska modellen och de problem som uppenbarligen finns i området. Löfven bör naturligtvis skicka Ingvar Carlsson, NCC och rikligt med betong. Aktörer som väl behärskar den svenska modellen och vet vad som behöver mörkläggas vid varje enskilt vrak.

Känner inte detta politiska hyckleri några gränser?

Södertälje tisdagen den 21 april 2015
Mikael Styrman
.

2 kommentarer:

Alberth sa...

Varför ska man nöja sig med att skicka ett litet sketet kustbevakningsfartyg när man istället kan chartra en Finlandsfärja och låta de afrikanska flyktingarna anlända till Europa med lite stil och klass?

Mikael Styrman sa...

Så kan det mycket väl bli, när väl tomtarna kommer på idén. Tur att många av dem inte kan läsa meningar med flera bisatser. Annars hade det nog varit kört redan.