måndag 20 april 2015

Skurkarna har gjort kapitalismen självförstörande

.
Svar till ”Peter’s” kommentar till inlägget ”Blindbock eller flygplanskonstruktör”:

Väl sammanfattat. Låt mig fylla på med följande:

Vi fick lära oss att kapitalismen var en god kraft som skulle garantera ”survival of the fittest”. De mest konkurrenskraftiga skulle överleva. De som tillverkade de bästa produkterna på det effektivaste sättet vilket skulle ge konsumenterna bra varor till lägre priser. Så har det säkert många gånger fungerat. Men numera har skurkarna kommit på metoder att nästan alltid sätta kapitalismens goda krafter ur spel.

När det gäller offentliga upphandlingar fungerar det likadant. Kapitalismen har förvandlats till en sorts kineseri som lite föraktfullt kan beskrivas som ”Yes sir, can do”. Det vill säga man får det man frågar efter. Om lågt pris är det enda som betyder något när man upphandlar en tjänst får man en oduglig tjänst, men till lågt pris. Det är dessutom riskfritt att fuska på det sättet eftersom våra korrumperade politiker har satt rättsväsendet ur spel. Det finns därför inga renande krafter kvar. Väljarna röstar ju på färdiga listor som de inte kan påverka och för säkerhets skull är det politikerna och deras underhuggare som räknar rösterna. Den som fuskar mest och får ihop det lägsta priset för uppdraget och den offentliga sektorn är på väg att helt upphöra att fungera, bland annat på grund av dessa fuskgubbar.

För att återvända till produktutveckling och tillverkningsindustrin och även knyta an till Ditt resonemang om vinstoptimering istället för produktoptimering kan jag ta följande exempel. Igår behövde jag köpa ett antal persiennknappar. Ni vet den lilla fyrkantiga plastknappen som man lindar persiennlinan kring för att hålla persiennen uppe. Det är en mycket enkel sak, utan rörliga delar. De sprutar ut ur maskiner i långa serier och packas automatiskt. Att döma av andra plastkomponenter kan tillverkningskostnaden rimligen uppgå till något eller några öre. Ett rimligt pris sedan alla mellanhänder fått sitt och transporter betalats kan vara några tiotal ören. Ett högt pris närmare kronan per st. Förr kunde man köpa dessa i en ask eller låda, i betryggande antal till ett överkomligt pris. Idag, när kvartalskapitalismen gjort sitt och vinstoptimerat produkten, kan man köpa dessa i förpackningar om 2 st för ett pris om närmare 30 kr. Det är naturligtvis helt stick i stäv med vad vi har fått lära oss om kapitalismens förtjänster. Det skulle inte kunna fungera så om man inte, exempelvis genom korruption, satt konkurrensen ur spel. Intresset för att konkurrera måste vara måttligt eller obefintligt för att något sådant ska kunna pågå. Tillverkare och försäljare i ohelig allians hjälps åt för att plundra deras gemensamma kunder på så mycket pengar som möjligt. När man förstår vad som pågår blir man, som jag blev igår, förbannad. Jag köpte inget utan lämnade affären. Därmed hade det kapitalistiska systemet misslyckats med sin viktigaste uppgift. Den att få tillgång och efterfrågan att mötas. Mitt problem är olöst. Men jag kommer att lösa det på något annat sätt. I så måtto fungerar ännu kapitalismen. Jag är inte, åtminstone inte ännu, tvungen att köpa dessa enkla produkter till ockerpris utan är ännu fri att göra på något annat sätt. Men kapitalismen har blivit sin egen fiende.

När det sedan gäller ansvaret för vad dysfunktionella, uppsåtligt suboptimerade, produkter ställer till med så är det ju rättsrötan, korruptionen och avsaknaden av fungerade myndigheter och domstolar som är problemet. Med haverikommissioner som är politiskt styrda blir det varken lätt eller smärtfritt att komma till rätta med dessa sofistikerade men suboptimerade flygplan, om vi nu håller oss till den branschen. Om de är byggda för att vara elektronikbetjänade är det inte så ”bara” att konvertera till annan teknik. Det är förmodligen möjligt att göra, men kommer att kosta avsevärda summor i ombyggnadskostnader och prestandaförluster. Av tillverkarna utlovade kostnadsnivåer och livslängder kommer inte att kunna infrias. Flygplanen kommer, efter hand som de åldras, att fortsätta att singla ned som höstlöv. Korrumperade myndigheter, haverikommissioner, domstolar och media i förening kommer att hjälpas åt att hemlighålla de verkliga orsakerna. Psykopaterna hoppas på att det är en slump att deras skräpprodukter störtar och myndigheterna hjälper till att mörklägga genom att exempelvis skylla på piloterna. De intalar sig nog alla att det sker med de bästa av uppsåt. Men det gör väl alla skurkar? Det mest troliga är dock att det är en trend. Frågan är hur stark trenden blir. Kommer även i fortsättningen endast enstaka plan att störta då och då, eller kommer det att ske oftare? Med kännedom om hur åldrande elektronik fungerar får vi nog vara inställda på att begravningarna kommer tätare i framtiden.

Men vilka blir påfrestningarna på ekonomin och vår civilisation om, eller när, det kommer fram att myndigheter, media med flera hela tiden känt till vad som pågått? Kommer förtroendet för flyget att vara lättreparerat eller kommer marknaden för trafikflygplan som konverterats till ”hostel” att snabbt överetableras? Det är en sak att flyga när risken att förolyckas är försumbar. Förmodligen en helt annan sak om oddsen utjämnas. Kommer människor som i onödan berövats sina nära och kära att rycka på axlarna och gå hem? Eller kommer de att själva utföra det arbete som politiker, myndigheter, domstolsväsende och media låtsats utföra? Det kommer ju knappast att räcka att haverikommissionen ber om ursäkt och förbinder sig att inte skurka sig i fortsättningen.

Södertälje måndagen den 20 april 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: