lördag 4 april 2015

Germanwings: Fortsatta bedrägerier om haveriorsaken

.
För det första är det mer än konstigt att man nu ”hittat” den andra svarta lådan, eftersom man hittade den redan för en veckan sedan och den då saknade sitt minneskort. Det betyder förmodligen att det störtade planet var det första att, konstruktörer och operatörer ovetande, ha TRE svarta lådor. Det är naturligtvis bluff. Den nu hittade lådan och dess innehåll är utan tvekan ett falsifikat, inspelat i efterhand för att stödja de lögner man hittills fantiserat ihop om olycksorsaken.

Det är mer än en sak som talar för att det förhåller sig på det sättet - utöver det oförklarade förhållandet att det har funnits för många svarta lådor på planet.

En sådan omständighet som är mycket märklig är de påståenden som någon, förmodligen Airbus, sprider via media om att andrepiloten flera gånger ska ha skruvat på inställningarna för autopiloten för att, som man påstår, öka hastigheten inför kollisionsögonblicket. Jag vill nog med bestämdhet påstå, att så gör inte en pilot som har för avsikt att begå självmord. Om en pilot vill göra så stänger han naturligtvis av autopiloten och för höjdreglaget framåt.

Däremot kan någon som inte kan flyga möjligen vara hänvisad till att justera autopilotens höjdreglage. Jag menar att detta med tydlighet talar emot att andrepiloten avsiktligt störtat planet. Antingen har någon annan, icke flygkunnig person, gjort det och i så fall ljuger den franska haveriutredningen för oss, eller så har planets styrsystem löpt amok och då ljuger tyvärr haveriutredningen också.

En annan sak som är mer än konstig bland de uppgifter vi matas med är påståendet att den svarta lådan, oavsett om man nu vill kalla den för nummer två eller nummer tre, skulle visa att andrepiloten har gjort det ena eller det andra styrutslaget. Något sådant kan dessvärre inte den svarta lådan visa. Den kan bara visa vilka kommandon styrsystemet TROR sig ha tagit emot. Den kan dessvärre inte visa om kommandona är utförda av andrepiloten eller av någon annan eller om de är följden av att styrsystemet löper amok. Om det är det senast nämnda så är det ju inte första gången det sker i en Airbus. Som bevisning för att andrepiloten avsiktligt störtade planet är det emellertid av noll och intet värde. Detta vet haveriutredarna. Ändå matas vi med dessa ”bevis” som dels inte bevisar något och dels sannolikt är gripna ur luften. Det ger ett mycket nedslående besked om franska myndigheters trovärdighet och därmed även om flygsäkerhetens fortsatta utveckling.

Södertälje lördagen den 4 april 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: