söndag 20 juli 2014

Plundringen av katastrofplatsen och medias rapportering

.
Huvudrubriken i DN är i dag "Rebeller anklagas för att plundra katastrofplatsen" och det är väl ok, tycker jag, Det är rimligt att media rapporterar om plundring av vraket av MH17. Det är dock inte särskilt uppseendeväckande om det förekommer att vrakspillrorna plundras. östra Ukraina är såvitt jag är informerad ett område som inte är känt för något utbrett välstånd. Att ett vrak plundras där är nog helt i enlighet med vad man kan förvänta sig.

När en närstående körde av vägen med bil, i Tornedalen, som i förhållande till östra Ukraina nog kännetecknas av betydligt gynnsammare livsbetingelser tog det inte en timma innan några av bygdens hedervärda stöttepelare hade plundrat bilen på instruktionsbok, innerbelysning, stereo mm. Kanske blivande politiker ute och övade inför sitt framtida värv?

Vad jag vill ha sagt med det är naturligtvis att om en ganska oansenlig bil inte får vara i fred en timma i Tornedalen behöver man inte förvänta sig att ett flygplansvrak, efter att ha varit i internationell trafik, innehållande flera hundra passagerares pass, plånböcker, pengar, kreditkort, guldplomber, datorer, kläder, presenter osv får vara ifred i östra Ukraina.

Att media skriver om det är naturligtvis ok. Att rebellerna med rätt eller orätt anklagas för att vara de som plundrar vraket kan man också förvänta sig. Med tanke på hur auktoritetstroende och naiva läsare i allmänhet är bör naturligtvis rubriksättningen tas under övervägande.

Sätter man rubriken "Vraket plundras" och sedan behandlar anklagelser och eventuella motanklagelser i texten ägnar man sig åt försiktig och ganska opartisk journalistik, tycker jag. Kanske även tråkig. Använder man däremot den rubrik tidningen valde blir det mer komplicerat. Den upplyste, och kritiske, läsaren tar fasta på ordet anklagas och uppfattar ett möjligt distanstagande hos tidningen till uppgifterna. Den oerfarne läsaren däremot, som aldrig varit i närkontakt med vare sig politiker eller deras propagandaorgan uppfattar det som klarlagt att Putin plundrar vraket. Det speglar DN:s, och andra tidningars, dilemma. Att tillfredsställa alla läsare och makten med samma artikel samtidigt som medarbetarna kan gå hem och sova gott om natten efter att ha intalat sig att man är det fria ordets budbärare som kritiskt granskat maktens förehavanden.

Beträffande graden av eventuellt förakt som man bör känna inför den ena eller den andra vrakplundringen överlevde bilägaren, och behövde sin bil, medan flygpassagerarna inte behöver någonting mer. De hade däremot behövt kritisk och orädd journalistik och fungerande demokratier och rättsväsenden som hade förhindrat att de behövde sluta sina liv som brickor i mentalt störda psykopaters maktspel.

Södertälje söndagen den 20 juli 2014
Mikael Styrman

Inga kommentarer: